Menu

06. Chuẩn bị và lên đường đi quay

Việc lựa chọn góc độ mang tính tiên quyết. Góc độ là con đường dẫn từ chủ đề đến nội dung. Bảng biến kép cho phép nhìn thấy tổng thể các khả năng và vạch ra lộ trình thích đáng, từ đó mang lại nhiều thông tin nhất.

Ví dụ: một đợt lũ lụt xảy ra tại một làng.

1. Xây dựng bảng:

  • Các cột dọc: danh sách toàn bộ những nhân vật liên quan đến sự kiện. (AI ?)
  • Các dòng ngang: chỉ ra tất cả những chủ đề được đề cập (CÁI GÌ ?)

2. Điền bảng với tất cả các thông tin thu thập được về sự kiện: lưu trữ, tư liệu, phỏng vấn qua điện thoại, tuyên bố, lời chứng thu thập được trên Internet.

3. Tìm kiếm những ô trống: phải điều tra ở những ô này để tạo ra giá trị gia tăng cho phóng sự. Trong ví dụ dưới đây, ông chủ tịch tỉnh không nói gì về nguyên nhân của lũ lụt và phóng viên quyết định đào sâu vấn đề này.

4. Xác định những trục phát sinh ra các chủ đề hay các vấn đề mạnh nhất cho phóng sự tương lai, được nhấn mạnh ở đây.

Chủ đề 

AI
CÁI GÌ

Những người tham gia

Nguyên nhân kỹ thuật Sự việc Tổ chức cứu trợ Giải pháp kỹ thuật
Những nạn nhân bên sông   Lòng đường ngập nước Trực thăng cứu trợ ban đêm Demander des subventions pour reconstruire “en dur”
Những nạn nhân bên sông   Ông bố đang ngái ngủ bất ngờ Đến quá muộn  
Ông Trưởng thôn Không nhận được sự giúp đỡ nào của Nhà nước để sửa chữa đê điều Bất lực trước con sóng Điều phối kém, cứu trợ đến quá muộn Tương lai của làng bị nguy hiểm
Chủ tịch tỉnh  ?? Điều phối cứu trợ Kế hoạch cứu trợ đã thực hiện tốt Phá những ngôi nhà ở vùng dễ bị lũ lụt
Kiến trúc sư Đê điều quá cũ     Tuyên bố “không được xây dựng” những vùng nhạy cảm
Cứu hộ/Cứu hỏa   Tổng kết số người được cứu và mất tích Không có đủ phương tiện để hành động nhanh  
Dân chài   Đã nhìn thấy sóng từ 2 tiếng trước đó   Hủy dự án bến du thuyền

Xuất phát từ cùng một ví dụ, có thể cho giao các biến nhân vật và địa điểm (AI /Ở ĐÂU), hay nhân vật và ngày tháng (AI/KHI NÀO), vv. và chuẩn bị những câu hỏi thú vị khác.