Menu

23. QUẢN LÝ MỘT BAN BIÊN TẬP

Người quản lý một ban biên tập lãnh đạo những người làm một nghề mà ranh giới giữa cuộc sống nghề nghiệp và cuộc sống riêng tư rất mờ nhạt và sản phẩm không được đo lường bằng số lượng. Trong một ban biên tập, trưởng ban vừa là chuyên gia, vừa là người đỡ đầu, đôi khi là một người cha…

Trưởng ban biên tập là một phóng viên mà người ta hay dẫn ra để tham chiếu

Trưởng ban biên tập là chuyên gia về sản xuất tin. Anh ta biết đánh giá hình ảnh, hình thức thể hiện phóng sự cũng như chất lượng thông tin được sản xuất và sự tương đồng của thông tin với dự kiến về đường hướng biên tập.

Trưởng ban biên tập là một cán bộ quản lý

Anh ta huy động các phóng viên, các kỹ thuật viên cùng nhau sản xuất các phóng sự phát trong Bản tin thời sự. Anh ta chú ý đến cấu trúc của các ê kíp này, đến việc thực hiện kỹ thuật, đảm bảo việc sản xuất tin phù hợp với đường lối biên tập và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Anh ta nắm vững các nguyên tắc, và các quy định chặt chẽ về dây chuyền sản xuất nghe nhìn cũng như các quy tắc cơ bản về lãnh đạo và điều hành nhóm.

Phạm vi hoạt động và chức năng của trưởng ban biên tập:

graphic-fiche23-tv