Menu

04. Chọn cách xử lý tạo giá trị cho đề tài

Đối với mỗi đề tài, cần chọn thể loại làm toát lên tính thời sự, tính đặc thù hay sự độc đáo. Cũng như trong báo viết, mỗi thể loại tuân theo những “luật” dẫn đến những ý tưởng để đi quay hình và tạo thuận lợi cho phần dựng. Đó là một công cụ tốt để cụ thể hóa yêu cầu của trưởng ban biên tập, tinh chỉnh góc độ của phóng sự và cho phép có cách xử lý thông tin sắc sảo.

 Tính đặc thù hay độc đáo của đề tài  LOẠI HÌNH
Được dẫn dắt bởi sự việc hay sự kiện, phóng sự trả lời cho câu hỏi CÁI GÌ? Quay thể thao

Dẫn hiện trường

Tường thuật

Phóng sự được định hướng bởi câu hỏi Ở ĐÂU?

(sự kiện diễn ra ở đâu?)

Hiện trạng

Dẫn dắt người xem

Khám phá

Phóng sự trả lời cho câu hỏi KHI NÀO?

(sự kiện xảy ra bao giờ?)

Theo mốc thời gian, một câu chuyện theo ngày tháng, theo giai đoạn, theo kỳ

Phim tóm tắt các sự kiện,

Chương trình (phim) dài kỳ: sự kiện nhiều kỳ, có nhiều bất ngờ

Điểm tin tuần, năm, một giai đoạn

Nhắc lại sự kiện (quá khứ) Lịch trình hay chương trình (tương lai)

Phóng sự trả lời cho câu hỏi VÌ SAO? Điều tra (nhiều phỏng vấn nối tiếp nhau)

Phóng sự + đưa ra giải thích

– hoặc bởi một phóng viên dẫn tại hiện trường quay

– hoặc bởi một phóng viên chuyên trách tại trường quay

Phóng sự được xác định bởi câu hỏi THẾ NÀO? Nhân chứng

(sự kiện được kể lại bởi một người đã trải qua nó)

Bài viết

(sự kiện do phóng viên hay một chuyên gia thuật lại)

Phổ biến

Một chuyên gia hay phóng viên giải mã thông tin hay sự kiện cho dễ hiểu

Phóng sự trả lời cho câu hỏi AI và để dành cho một người Tiểu sử (người chết)

Chân dung

Rao vặt, thông báo

Giới thiệu

Chính khán giả truyền hình LÀ NGƯỜI trở thành nhân vật trung tâm: phóng sự chỉ dành cho khán giả Thông tin dịch vụ

Phân tích (giải mã), Làm sáng tỏ, Điểm lại (một vấn đề)

Giả thích: một bức tường bằng nước tàn phá mọi thứ trên đường nó qua, đó là một “cơn sóng thần”

(cũng như việc phổ biến kiến thức, những lời giải thích sẽ hiệu quả hơn nếu nó đi từ cái đã biết sang cái không biết)

 Chính phóng viên LÀ NGƯỜI làm nên nội dung của phóng sự và thay mặt cho ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dung đó Thời luận

Diễn đàn tự do

Góc trào phúng

Xã luận

Giới thiệu bản tin