Menu

05. Tôn trọng những yêu cầu nghiêm ngặt về thời lượng và cách thức

Một chủ đề có thể được khai thác trong nhiều mục khác nhau hoặc qua các cách thức khác nhau. Mỗi chủ đề phải được xử lý theo công thức mang lại nhiều thông tin nhất và hòa nhập tốt nhất vào nhịp độ và sự hấp dẫn của bản tin thời sự.

 Format và thời lượng của các phóng sự trong Bản tin thời sự

 • Chỉ có hình ảnh được bình luận (Tin “off”có hình)

Đó là những mẩu tin từ 15 đến 30 giây bao gồm các hình ảnh được người dẫn chương trình bình luận ngay tại trường quay.

Khi dựng hình, cần phải:

 1. khớp lời bình và một hoặc hai hình ảnh mạnh,
 2. ưu tiên mở đầu (bằng hình ảnh hay lời bình – thường bắt đầu từ 5 đến 10 giây trước khi phát hình ảnh)
 3. chuẩn bị những cảnh cuối dài để tạo thuận lợi cho việc chuyển từ hình ảnh của tin sang hình của người dẫn chương trình vào lúc anh ta đọc những từ cuối cùng của lời bình.
 • Phỏng vấn độc lập

Phỏng vấn độc lập là một thông tin không cần lời bình hay thêm hình ảnh có tính minh họa. Lời dẫn phải nhấn mạnh tới sự hấp dẫn của phỏng vấn (nhân chứng đặc biệt, duy nhất, hiếm, độc quyền, gây xúc động…) hoặc nhắc lại bối cảnh mà cuộc phỏng vấn này đã được đề xuất hay được thực hiện.

 • Phóng sự tại hiện trường

Phóng sự tại hiện trường mang lại những hình ảnh và âm thanh phản ánh sát sự thật nhất. Một lời bình mô tả được gọi là “đóng đinh” kích thích khán giả xem hình ảnh và dành chỗ cho âm thanh thu ở hiện trường.

 • Thông tin có tính giải thích

Khi chủ đề nói tới những khái niệm trừu tượng không thể hiện được bằng hình ảnh, lời bình giải thích sẽ dựa trên những minh họa: hình ảnh của hãng thông tấn, lưu trữ, minh họa hay đồ họa

 • Hồ sơ

Một hồ sơ xử lý cùng một vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau thông qua việc gắn kết nhiều nội dung.

Trong bản tin thời sự, hồ sơ có thể dài tới 4 phút. Trong một tạp chí thông tin hay một chương trình đặc biệt, phóng sự có thể dài từ 13 tới 56 phút.

Các chuyên mục chính trong cấu trúc bản tin thời sự:

 • Pháp lý / Tin vặt / Giáo dục / Chính trị / Quốc tế
 • Đời sống địa phương / Cộng đồng / Xã hội / Kinh tế / Khoa học
 • Sức khỏe / Y tế / Công nghệ mới / Văn hó
 • Thể thao / Giáo dục / Môi trường

Với mỗi chủ đề đã chọn, cần tìm chuyên mục phù hợp với chủ đề đó: một trường hợp bạo hành trong gia đình có thể xếp vào mục “tin vặt” cũng như mục “xã hội” tùy theo cách xử lý. Sự lựa chọn này bộc lộ đường hướng làm tin của ban biên tập.