Menu

24. LÀ MỘT NHÀ BÁO CÓ TRÁCH NHIỆM

Mỗi lần đi làm phóng sự là một lần phóng viên phải chịu một trách nhiệm quan trọng. Anh ta sẽ nắm bắt những hình ảnh, âm thanh, thông tin, tâm thế, tư thế không thuộc về anh ta… Sự hợp pháp của việc ghi và truyền thông tin đến toàn xã hội chỉ tồn tại được khi phóng viên tôn trọng cuộc sống riêng tư và quyền của mỗi con người đối với hình ảnh của riêng họ. Mỗi khi thông tin có liên quan đến lợi ích chung, phóng viên không được do dự sợ rủi ro, bởi đó chính là vai trò của nghề báo trong một xã hội dân chủ.

  • Biết rõ tình trạng của địa điểm quay phim, kiểm tra xem đó là một địa điểm công cộng hay tư nhân
  • Không bao giờ quay khi đối tượng được quay không đồng ý. Hãy kiên nhẫn, tạo sự tin tưởng để được phép quay.
  • Chỉ sử dụng máy quay ẩn khi chắc chắn rằng không còn cách nào khác để thực hiện phóng sự. Phóng viên phải kiểm tra trong trường hợp có khiếu nại, anh ta có thể biện luận được rằng mọi người đều có quyền được thông tin và trong tình huống này lợi ích công và xã hội vượt lên quyền của cá nhân.
  • Không bao giờ trả tiền cho nguồn tin trừ trường hợp bất khả kháng, và luôn giữ số tiền ở mức hợp lý khi thực sự có tin sốt dẻo và là hàng độc. Thay vì trả tiền, hãy có sự quan tâm khiêm tốn, tặng những món quà đơn giản và không tốn kém để không bao giờ phải thỏa hiệp về sự độc lập của phóng viên.
  • Không bao giờ phản bội nguồn tin nếu họ yêu cầu chờ một thời hạn trước khi phát sóng hay họ yêu cầu rõ ràng việc giấu danh tính.

Một phóng viên không bao giờ nhận tiền cũng như đặc quyền đặc lợi dưới bất kỳ hình thức nào từ những nguồn tin hay những người liên quan đến việc thực hiện phóng sự.

Tài liệu không chuyên nghiệp?

Trong trường hợp các sự kiện nghiêm trọng như động đất, biểu tình có hậu quả nặng nề, hành động khủng bố… hãy tìm kiếm những hình ảnh do những người không chuyên quay được bằng máy quay, máy ảnh hay điện thoại di động. Chú ý: luôn luôn kiểm tra nguồn gốc của tư liệu và cố gắng giữ liên hệ với người đã trao hình ảnh. Nếu tư liệu là đồ giả, chính phóng viên là người phải chịu trách nhiệm do lỗi không kiểm tra.

Ngày nay, quyền của phóng viên không tiết lộ nguồn tin được quy định tại điều 10 Công ước châu Âu về quyền con người.