Menu

18. SẮP XẾP THỨ TỰ THÔNG TIN VÀ SOẠN VỎ BẢN TIN THỜI SỰ

Vỏ bản tin được soạn thảo để làm rõ thứ tự thông tin và tiết tấu của toàn bản tin thời sự. Nó cho phép xem bản tin với tất cả các trường đoạn theo thứ tự xuất hiện. Nó bao gồm tất cả những kết nối biên tập trong lời dẫn của người dẫn bản tin, hay theo trình tự mỹ thuật do các hình hiệu cắt, gạt hình hay thủ pháp đồ họa video cung cấp.

Vỏ bản tin không bao giờ là bất di bất dịch

Vỏ bản tin được hoàn thành trước giờ phát bản tin từ 1 đến 2 tiếng. Nó được phát cho toàn bộ ê kíp tham gia vào phát bản tin. Nó có thể bị đảo lộn hoàn toàn trong trường hợp có sự kiện hay thời sự không dự kiến xảy ra. Nó đan xen các trường đoạn ghi tại trường quay (lời dẫn, chân bài, phỏng vấn khách mời trên trường quay hay đối thoại qua cầu truyền hình với phóng viên thường trú…) và các phóng sự.

Ví dụ một vỏ bản tin

Với mỗi phóng sự, tiếp theo tít hay tiếp theo tên ê kíp làm phóng sự, thường có hai hoặc ba từ kết thúc lời bình để ê kíp thực hiện chuẩn bị chuyển từ hình phóng sự sang hình trường quay với người dẫn bản tin (thêm phần chân vào phóng sự hay thông báo phóng sự tiếp theo)

Hình thức của Bản tin thời sự

Bản tin thời sự “hình bướu”: các phóng sự ngắn; tiếp theo là các thông tin được phát triển sâu; sau đó là tin vắn hay các chủ đề ngắn ở cuối Bản tin thời sự.

Bản tin thời sự “rỗng giữa”: các phóng sự dài nhất nằm ở đầu và cuối Bản tin.

Bản tin thời sự có hình “sóng”: thường thấy trong các bản tin không có người dẫn. Kích cỡ các phóng sự bằng nhau ở các thời điểm.

Bản tin “toàn hình ảnh” được dựng ghép nối liền.

Các yếu tố thông tin chỉ cách nhau bởi những hình hiệu cắt không dài. Chú ý nội dung lời dẫn được lồng trong phóng sự. Cần phải cảnh giác hiệu ứng gần nghĩa, vì thường khán giả có thể lẫn nội dung của hai phóng sự.

Tính liên tục của Bản tin thời sự được thiết lập dựa trên tiêu chí nào?

Nhìn chung, phóng sự có nhiều giá trị thông tin nhất được đặt lên đầu bản tin và phóng sự có nội dung “nhẹ nhàng” nhất ở cuối bản tin. Mọi loại hình đều có thể:

mở đầu giả ở đầu bản tin,

trở thành những hồ sơ quan trọng ở giữa bản tin,

tin trực tiếp để khởi động hay “chốt” bản tin,

Mời theo dõi tiếp” hay “Coming next”: ở giữa bản tin, một băng thông báo, giới thiệu hai hay ba phóng sự sẽ phát sau đó, theo kiểu tít trung gian,

nhắc lại những tít quan trọng nhất ở cuối bản tin

Hai phương thức để mở cửa sổ ra thế giới từ trường quay:

  • Cầu truyền hình cho phép người dẫn bản tin phỏng vấn trực tiếp và từ xa các khách mời, chuyên gia hay các phóng viên.
  • Phóng viên nói từ hiện trường cho phép phản ánh thực tế hiện trường và công việc của phóng viên. Nó bổ sung thông tin vào cuối phóng sự (khi phần phóng viên nói ở hiện trường được ghi) hoặc cho phép đưa tin thời sự nóng tại chỗ (phóng viên tại hiện trường được phát sóng trực tiếp).