Menu

Liên hệ

Bạn đang tìm kiếm một chương trình đào tạo báo chí đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế?
Chúng tôi có thể giúp bạn.

Có thể những phiếu chuyên môn mà chúng tôi đề xuất chưa trả lời được hết các câu hỏi của bạn. Còn rất nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm và lý thuyết báo chí đòi hỏi một sự làm việc nghiêm túc và bạn cảm thấy cần một vài trong số chúng chúng để tiến bộ, cho cá nhân mình hoặc tòa soạn. Dù bạn là nhà báo chuyên nghiệp hay sinh viên báo chí, dù bạn ở nơi nào trên thế giới. Dù bạn đang làm cho cơ quan báo chí nào hay nhu cầu về đào tạo của bạn ra sao.

CFI và ESJ Lille có thể đáp ứng mong đợi của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi và chia sẻ với chúng tôi mọi nhu cầu về đào tạo. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời bạn.

    Write in english / Ecrire en Français

    Name (required) / Nom (requis)

    Email (required) / E-mail (requis)

    Subject (required) / Sujet (requis)

    Message