Menu

21. KÉO DÀI TUỔI THỌ CHO PHÓNG SỰ

Tuổi thọ của một thông tin dài hay ngắn tùy thuộc vào phương tiện truyền thông phát thông tin đó. Ban biên tập có thể chọn cách xử lý cùng một thông tin trong nhiều bản tin bằng cách cập nhật thông tin đó trong các lần phát sóng và đảm bảo tính tiếp nối và phát triển của thông tin trên những phạm vi phát sóng khác nhau, từ địa phương (gần nhất) đến quốc tế (xa nhất).

Các phóng sự vượt ra ngoài lãnh địa của bản tin thời sự thông qua những phương tiện khác (các trang web, điện thoại di dộng) giúp kéo dài tuổi thọ của chúng và mở rộng đối tượng người xem.

Khai thác lại các phỏng vấn.

Ngay cả khi đã được phát sóng, các phóng sự không chết. Chúng chứa đựng một tiềm năng báo chí có thể khai thác:

  • Những thông tin của một cuộc phỏng vấn, ví dụ lời hứa hay cam kết về tương lai của một nhà chính trị lớn, có thể được sử dụng lại để đảm bảo sự tiếp nối thông tin, và thông qua cách đưa tin về cùng chủ đề với khoảng cách thời gian là vài ngày, vài tháng hay vài năm. Việc khai thác lại một cuộc phỏng vấn cũng tương tự như “trích dẫn” trong báo viết.
  • Giá trị của một cuộc phỏng vấn không gói gọn ở trích dẫn khoảng 20 giây vào ngày N nào đó trong một phóng sự thời sự. Việc sản xuất một trang web hỗ trợ cho bản tin truyền hình cho phép trích dẫn nhiều đoạn phỏng vấn hơn hay thậm chí toàn bộ các cuộc trao đổi dài.

Thích ứng, biến đổi phóng sự theo từng bản tin

Một phóng sự có thể được bổ sung trong quá trình phát các bản tin. Sự kiện có thể tiến triển theo hướng dự đoán được nhưng cũng có thể theo những hướng không mong đợi: những tiến triển có thể đi ngược lại góc độ xử lý trong những bản tin phát trước đó. Mỗi lần thay đổi cách xử lý phóng sự, phóng viên phải nhắc lại nội dung đã phát trong những bản tin trước.

Thích ứng, biến đổi phóng sự theo không gian phát sóng

Trên cùng một kênh truyền hình theo mạng lưới, thông tin thay đổi tùy theo tính chất bản tin: phát tại địa phương, trong vùng, trên toàn quốc hay ra quốc tế. Tùy theo đối tượng khán giả, phóng viên phải thêm lời giải thích hoặc bỏ bớt thông tin. Việc thay đổi này đòi hỏi phóng viên phải viết lại lời bình, dựng lại một phần hình ảnh hay bổ sung giải thích tại trường quay để đặt phóng sự trong bối cảnh mới.

Thích ứng, biến đổi phóng sự theo phương tiện: thông tin 360° và truyền thông tổng thể

Một kênh truyền hình ngày nay có nhiều phương tiện phát tin: trang web với thông tin liên tục và “truyền hình xem lại”, bản tin truyền hình trực tiếp và vào giờ cố định, tin nhanh phát trên điện thoại di động… Cần phải quản lý việc phát cùng một sự kiện trên nhiều phương tiện: tin riêng đặc biệt có thể được đưa lên trang web của kênh truyền hình trước khi được đưa lại trong bản tin thời sự, một thông tin đã được phát trong bản tin truyền hình có thể được tiếp sức trên trang web… Cần phải tưởng tượng các kết nối giữa các phương tiện để thông tin trở nên phong phú hơn nhờ việc truyền tải đa phương tiện này.

Một nghề mới trong ban biên tập: “nhà quản lý phương tiện truyền thông”

Ngày nay, việc truyền phóng sự hay băng nháp được giao cho các phóng viên đặc biệt, chuyên trách xây dựng bản tin. Với việc số hóa các mạng lưới truyền tin và lưu trữ hình ảnh và âm thanh, việc quản lý này đôi khi do “nhà quản lý phương tiện truyền thông” đảm trách như trong trường hợp các đài được tổ chức quanh một máy chủ. Người giám sát này chỉ đạo các luồng thông tin ra vào máy chủ. Anh ta quản lý, định hướng các phóng sự đến các phương tiện phát tin liên quan, và như vậy anh ta quyết định việc thích ứng, biến đổi thông tin cho các bản tin khác nhau. Để đảm trách tốt nhiệm vụ báo chí của mình, người phụ trách sản xuất này – người quản lý phương tiện truyền thông hay hoa tiêu – phải tự đặt ra một số câu hỏi:

  • Phóng sự được phát trong một chuỗi bản tin liên tục hay không? Việc xử lý tin ở cấp địa phương có tương ứng với những mối quan tâm của công chúng ở gần? Làm thế nào để làm giàu phóng sự?
  • Nếu phóng sự được thay đổi vào những lần phát tin khác, liệu nó có còn dễ hiểu? Cần bổ sung thông tin nào cho phóng sự để nó vẫn có ý nghĩa khi thoát ra khỏi bối cảnh của lần phát ban đầu?