Menu

01. Sử dụng tốt nguồn thông tin

Độ tin cậy của thông tin phụ thuộc vào mối quan hệ mà phóng viên duy trì với nguồn tin của mình. Mặc dù các ban biên tập càng ngày càng được mời chào bởi các nguồn muốn thông qua báo chí gửi thông điệp nào đó, phóng viên vẫn phải tác nghiệp một cách tuyệt đối độc lập đối với nguồn tin của mình, anh ta phải củng cố và đổi mới để có được lòng tin của khán giả truyền hình.

Tiếp cận nguồn tin

  • Có một sổ địa chỉ thực sự:

Chất lượng của cuốn sổ địa chỉ và quan hệ cá nhân rộng của phóng viện sẽ phục vụ cho tính hiệu quả và độ tin cậy của phóng viên.

  • Làm giàu danh sách những đối tác-nguồn:

Danh sách này được chia sẻ với toàn bộ ban biên tập, nó giúp chọn được người đối thoại đáng tin nhất, độc đáo nhất, chuyên gia thích đáng cho từng phóng sự. Khi thường xuyên được cập nhật, danh sách này cho phép ban biên tập tránh chỉ sử dụng mãi một số người đối thoại.

  • Duy trì các mối liên hệ thường xuyên với các nguồn tin chính thống:

Các thể chế, các tổ chức chính trị, các hiệp hội thể thao hay hiệp hội khác thường xuyên cung cấp thông tin. Không bỏ qua nguồn tin chính thống nhưng phóng viên phải tìm được những người cung cấp tin và đọc các thông cáo chính thức để biết được các quyết định chiến lược và tìm thông tin tận nguồn.

  • Gọi điện cho trực ban của các lực lượng chữa cháy, cảnh sát, hiến binh:

Đối với phóng viên, đây là một cách hiệu quả để hàng ngày có được thông tin nhanh chóng về các sự kiện, các tin liên quan đến pháp luật và các cuộc biểu tình …

  • Thu thập tất cả các nguồn thông tin đăng tải trên báo chí:

Những nguồn này mang đến các hướng xử lý nhưng không nên lúc nào cũng khai thác chúng.

  • Luôn cập nhật nhờ vào các bản tin của các hãng thông tấn:

Đây là một trong những công cụ cơ bản để nắm thông tin địa phương, quốc gia hay quốc tế, và tìm kiếm các cách xử lý những thông tin ấy tùy theo ban biên tập nơi bạn làm việc.

  • Thực hiện việc thu thập thông tin có chọn lọc thông qua các trang web và mạng xã hội để tìm ra các nguồn tin mới.

Quan hệ với các nguồn tin: từ ít tin cậy nhất đến tin cậy nhất

  Phóng viên không phải là người chủ động tìm thông tin
Phóng viên được mời gọi để đưa tin về một sự kiện hay truyền bá một thông tin: anh ta thụ động
Phóng viên tìm kiếm thông tin mà anh ta cần.
Anh ta là khởi nguồn của việc tìm tin: anh ta chủ động
Phóng viên có một nguồn tin duy nhất Nguy cơ cao đưa tin quảng bá hay phóng sự quảng cáo Nguy cơ bị mắc bẫy và làm quảng cáo mà không nhận ra
Phóng viên đã kiểm tra chéo nhiều nguồn tin Nguy cơ hạn chế rơi vào làm phóng sự quảng cáo nhưng vẫn duy trì cảnh giác ! Phóng viên mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất

Một thông tin cần phải được kiểm tra chéo ít nhất hai lần để có thể coi là thông tin đáng tin cậy.