Menu

Báo mạng

Từ một hình thức truyền thông mới nổi đã trở thành một gã khổng lồ trong thế giới tin tức trực tiếp, Internet đã tạo nên sự thay đổi rất lớn trong 15 năm qua. Thông tin được đăng tải trực tuyến trên toàn thế giới dưới dạng văn bản, hình ảnh và âm thanh. Internet là hình thức truyền thông tương tác nhiều nhất vì nó cho phép công chúng phản hồi dễ dàng với tin tức bằng cách đăng bình luận.