Menu

06. Bình luận

Nhà báo cũng chỉ là con người. Tính cách, sự nhạy cảm, trình độ học vấn, cảm xúc, lòng tin và niềm tin của họ ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận sự việc, ngay cả khi họ thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo khoảng cách với sự việc. Cách tốt nhất để các nhà báo chứng minh sự trung thực về trí tuệ của họ với độc giả là đảm bảo rằng, với tư cách là một người cung cấp thông tin, không bao giờ hòa lẫn sự việc và ý kiến.

TRÁNH NHỮNG PHÁN ĐOÁN ẨN Ý

Ngay cả những câu chuyện thực tế nhất cũng không tránh khỏi việc ý kiến bị lẫn lộn với sự kiện. Cho dù vô tình hay cố ý sử dụng một danh từ, động từ hoặc tính từ khi tường thuật, để hướng sự phán đoán của người đọc theo hướng giải thích cụ thể.

Viết Giám đốc Ngân hàng Mark Pesos không giống với cách viết “Nhà đầu cơ Mark Pesos”. Nói Mark Pesos là một giám đốc ngân hàng là nói lên một sự thật khách quan. Gọi anh ta là một nhà đầu cơ là hình thành một phán đoán bằng cách trộn lẫn sự việc và ý kiến.

La chn t ng phù hp rt quan trng.

Luôn đảm bo s dng đúng t trong lúc tường thut. T đúng là t không có bt k mc đích nào khác.

Ý KIẾN GIẢ ĐỊNH RIÊNG BIỆT

Bất kỳ nhà báo nào đều xứng đáng được tự do ngôn luận cho chiến dịch của họ. Họ đòi hỏi điều đó ở người khác, vì vậy tất nhiên họ nên là người đầu tiên tự thực hành nó. Đối với độc giả của một tờ báo, họ có quyền mong đợi rằng quan sát viên chuyên nghiệp cung cấp thông tin cho họ sẽ trung thành chia sẻ quan điểm cá nhân của họ về các vấn đề thời sự. Bình luận là một thể loại báo chí tự nhiên. Tuy nhiên, một nhà báo bảo vệ các giá trị quan của mình không phải là một chiến binh theo nghĩa chính trị của từ này. Ch có mt cách chc chn nht để đảm bo đưa tin tc trung thc: tách vic tường thut s kin ra khi vic bày t quan đim. Tách chúng ra trên mỗi trang. Về hình thức: viết hai bài báo, một bài dành cho các sự kiện và bài còn lại để bình luận về những sự kiện đó. Trực quan: sử dụng các phông chữ và kiểu chữ khác nhau cho hai bài báo. Làm nổi bật sự khác biệt trong layout: tường thuật sự kiện trước, sau đó là bình luận; sử dụng tiêu đề cho sự kiện và tiêu đề phụ cho bình luận.

Hình thức của bài bình luận rất quan trọng.

Bài bình lun là mt bài viết tường thut các s vic. Tuy nhiên, không phi bài viết nào cũng có tác động như nhau. Điu này cũng đúng vi các bài bình lun: mt s bài bình lun khá toàn din, trong khi nhng bài bình lun khác là phê phán.

BA LOẠI BÀI BÌNH LUẬN

Với định dạng ngắn gọn, phần quan điểm nên sử dụng từ ngữ hài hước nhẹ nhàng hoặc hóm hỉnh trong bài bình luận. Bài bình luận càng ngắn, tác động của nó càng lớn: Sáng hôm đó, Mark Pesos đã thông báo vi các nhân viên ca mình rng h s phi tht lưng buc bng. Vy ti sao anh ta không sn sàng chi tin…? ” 

Với định dạng dài hơn, bài xã luận phù hợp hơn với hai hình thức bình luận khác: nó cung cấp cho người đọc một lập luận hoặc một nhận định.

Bài xã lut phân tích là một bài báo có kết cấu chặt chẽ; mở đầu của nó hấp dẫn và câu cuối cùng khiến người ta ngạc nhiên: Sau khi ct gim nhân viên dư tha để mang li nhiu li nhun hơn, cui cùng Mark Pesos đã t đặt mình vào tình thế nguy him:


ch
vài ngày trước khi b bt làm con tin, anh ta t chi nghe li khuyên và sa thi toàn b đội bo v được giao nhim v gi an toàn cho anh ta. Mi hôm qua, anh ta đã thông báo quyết định ca mình, hu hết các nhà quan sát coi là không hp lý khi gim mt phn ba lc lượng lao động ca Ngân hàng Dosh. Các nhân viên ca anh ta chc chn đang thm vui mng vì v bt cóc ca anh ta: cui cùng thì nó nht định s xy ra!” 

Bài xã lun đầy cm xúc cho phép làm nổi bật cảm xúc. Nó mang tính khẳng định hơn là biện luận: Vài triu đối vi Mark Pesos là gì? Hãy nghĩ đến nhng nhân viên mà anh ta đã sa thi! ” 

TÁC GIẢ VÀ TỜ BÁO CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BÀI XÃ LUẬN

Tòa soạn luôn có chữ ký của tác giả ở trên cùng hoặc dưới cùng để đảm bảo tính minh bạch và tôn trọng người đọc. Trách nhiệm trực tiếp về nội dung thuộc về tác giả; tuy nhiên, chủ nhiệm của tờ báo chịu trách nhiệm xuất bản cũng phải chịu trách nhiệm gián tiếp.

Nếu hai biên tập viên trong một tòa soạn có những ý kiến khác nhau, không thể dung hòa khi viết bài bình luận thì không có gì ngăn cản tờ báo đăng song song hai bài xã luận ủng hộ hai quan điểm trái ngược nhau. Điều này sẽ được người đọc đánh giá cao.

Các bài xã luận ẩn danh luôn thể hiện vị thế của tờ báo mà chúng được xuất bản và do đó, chủ nhiệm của tờ báo đó chịu trách nhiệm.