Menu

09. Các nguồn tin

Để cung cấp thông tin chính xác cho độc giả của bạn, bạn cần phải hiểu rõ về bản thân. Nhà báo cần những nguồn đáng tin cậy để giúp họ phân biệt tin thật với tin giả và truyền bá thông tin trung thực. Tuy nhiên, việc sử dụng hợp lý các nguồn tin cần có các biện pháp đề phòng và quy trình tương tự để giúp bạn xác định sự thật.

CÓ BỐN LOẠI NGUỒN TIN:

  1. Ngun t các t chc. Đây là tất cả các nguồn từ cơ quan công quyền: chính phủ, các bộ, cơ quan hành chính, vv. Chúng có lợi thế là được liệt kê và có trật tự, và tạo ra tin tức chính thống.Điu cn thiết là danh b ca nhà báo phi bao gm các chi tiết cá nhân ca tt c nhng người được y quyn phát biu thay mặt cho các cơ quan này (người phát ngôn, nhân viên báo chí, v.v.). Lập danh sách và liên hệ với họ ngay khi họ nhậm chức, trong khi họ vẫn cảm thấy vinh dự khi được báo chí ghi nhận (đường dây điện thoại trực tiếp, địa chỉ cá nhân, v.v.).
  2. Các ngun trung gian.Đây là tất cả các nguồn có tính hợp pháp xã hội: hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp, đảng phái chính trị, công đoàn, v.v. Chúng có lợi thế là thường hoạt động như một lực lượng chống đối cung cấp tin tức không chính thức. Nếu nhà báo dành thời gian để xây dng mi quan h chân thành với những cơ quan này, họ sẽ được hưởng lợi từ những thông tin khác và những góc nhìn có giá trị.. Lập danh sách những người phát ngôn tiềm năng và tiếp cận họ với nỗ lực “thuần phục” họ.

CÔNG THỨC HIỆU QUẢ: CÔNG NHẬN

Khi xử lý các nguồn tin từ tổ chức và trung gian, lợi ích nhất của nhà báo là làm rõ vai trò của mình. Trong trường hợp từ các nguồn tổ chức, các nhà báo có thể yêu cầu chính họ hoặc đồng nghiệp của họ công nhận chính thức. Tất cả các cơ quan công quyền và các cơ quan xã hội đều muốn có người liên h được ch định khi liên hệ với báo chí.. Tham gia vào trò chơi nhập vai kiểu này sẽ khuyến khích sự tiếp xúc hàng ngày.

Thư công nhn tiêu biu: Thưa B trưởng, tôi rt vui được thông báo vi Ngài rng, để ci thin hơn na mi quan h chuyên môn ca chúng tôi vi B ca Ngài, k t hôm nay, chúng tôi y thác cho người đồng nghip A..R .. đáng kính ca chúng tôi nhim v quan tâm thường xuyên và đặc bit đến tt c các hot động ca B ca ngài như mt phn s mnh ca chúng tôi là người cung cp thông tin phc v công lun…

Trong trường hợp các nguồn trung gian, nhà báo thường không yêu cầu công nhận. Điều quan trọng là thúc đẩy các mi quan h được xây dng da trên s tôn trng ln nhau, đồng ý về một phương thức liên lạc đảm bảo ẩn danh cho nguồn tin và đi đến một thỏa thuận về cách thức cung cấp thông tin cho bạn mà cơ quan công quyền hoặc chuyên nghiệp phải xử lý.

  1. Các ngun cá nhân.Đây là những nguồn thông tin kín đáo hoặc thậm chí bí mt mà các nhà báo có trong giới quyền lực và có chuyên môn. Họ có được những mối quan hệ như vậy qua công việc và đạo đức, nhận được lòng tin của những người sở hữu thông tin chưa xác định hoặc không rõ ràng.Các nhà báo không bao gi tiết l danh tính ca nhng người này cho bt k ai, k c người giám sát ca chính h; khi phi nói, nhà báo phi chu trách nhim v nhng đóng góp trong mi quan h ca mình.

Các ngun t t chc + các ngun trung gian + các ngun cá nhân = mng lưới nhng người cung cp thông tin tt.

  1. Ngun mt ln.Đây là những nguồn tự phát, lời khai của nhân chứng được cung cấp hoặc yêu cầu của hoàn cảnh.Nhng điu cn lưu ý: xác định nguồn; xác minh động cơ của họ; nghiên cứu sâu hơn về các khẳng định được đưa ra; khiến họ nói nhiều hơn những gì họ muốn nói; tham khảo chéo các tuyên bố của họ với các nguồn độc lập khác. Nếu nghi ngờ, hãy hỏi đồng nghiệp của bạn cho ý kiến tập thể và phê bình về việc liệu có nên công bố các tuyên bố hay không. Hãy cnh giác vi nhng ngun cung cp thông tin bn ly được quá d dàng.

KIỂM SOÁT SỰ CÂN BẰNG QUYỀN LỰC

Luôn có sự cân bằng quyền lực giữa nhà báo và các nguồn tin của họ. Có một bên “chi phối” – bên cung cấp thông tin và một bên “được chi phối” – bên cần thông tin. Đó là cung và cầu… Quản lý sự cân bằng quyền lực này đòi hỏi kỹ năngchuyên môn. Dù là cá nhân hay người chuyên nghiệp đều mong muốn hưởng lợi từ một nguồn tin, từ việc cung cấp thông tin, vì vậy luôn có nguy cơ nhà báo bị thao túng. Thường có rất ít khả năng nhưng vẫn tồn tại. Đó là một câu hỏi của lương tâm. Đừng để bị lừa. Cần phải cân bằng.
Đôi khi “giúp đỡ lẫn nhau” là điều đáng trân trọng, những không phải mọi lúc. Một nguồn tranh luận tốt hơn là một người đọc lừa dối.