Menu

08. Sự thật… nhìn từ nhiều góc độ

Thông báo là cung cấp thông tin. Thông tin đưa ra phải chính xác. Nếu thông tin không chính xác, nó không còn là thông tin; nó là một lời nói dối. Thông báo là cung cấp thông tin trong văn bản. Nếu thông tin đó được truyền đạt theo cách làm sai lệch nội dung của nó, thì đó là thao túng. Nhiệm vụ hàng đầu của nhà báo chuyên nghiệp là thực hiện quyền đưa thông tin trung thực cho công chúng.

SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG

Để tôn trng s tht, cn phi chú trng xem xét k lưỡng thc tế ca s kin.. Sự thật quan sát được có thể gây hiểu lầm, ngay cả khi bạn tận mắt chứng kiến. Điều quan trọng là dành thời gian để hiểu những gì bạn đang nhìn thấy để đảm bảo rằng bạn không hiểu sai ý nghĩa thực sự của những quan sát của mình.
Ví d: Tôi thy mt người đánh mt người khác trên đường ph. Có v như rõ ràng nhng gì đang xy ra: Tôi có th nhìn thy mt k tn công và mt nn nhân. Nhưng có điu gì khác đang din ra đây mà tôi không th nhìn thy không?

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH

Có một quy trình phương pháp cần được tuân theo để xác định sự thật đằng sau các sự kiện được quan sát và đưa tin chúng trung thực nhất có thể.

Khi bn trc tiếp quan sát s kin:

 • Hãy nhớ rằng bạn chỉ đang nhìn thấy những mảnh vụn của sự thật,
 • Đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự đằng sau những gì bạn đang thấy,
 • So sánh quan sát của bạn với quan sát của các nhân chứng khác (“Bạn có nhìn thấy những gì tôi đã thấy không? Tôi không chắc mình đã nhìn đủ hay chưa: bạn đã thấy gì?”),
 • Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian,
 • Đặt các sự kiện trong ngữ cảnh,
 • Viết sự kiện mà không chọn, cắt bớt hoặc giải thích chú
 • Yêu cầu hiệu đính bài viết của bạn để đảm bảo rằng nội dung của nó không gây hiểu lầ

Khi bn đang quan sát s kin mt cách gián tiếp:

 • Xác minh độ tin cậy của lời khai nhân chứng,
 • Kiểm tra chéo các tuyên bố của các nhân chứng,
 • Hỏi các nhân viên về quan điểm của họ,
 • Sử dụng các từ ngữ phòng tránh: “Theo cnh sát”, “Theo mt nhân chng”.

PHẢI TÌM RA SỰ THẬT

Khi lợi ích cá nhân hoặc tập thể cản trở việc xác định sự thật, nhà báo bị nghĩa v công dân ràng buộc để tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự thật không thể biện minh cho việc sử dụng bất kỳ và tất cả các phương tiện có sẵn. Tôn trng quyn riêng tư và phm giá con người là nhng tiêu chun chính mà các nhà báo chuyên nghip phi tuân theo. Bên cạnh đó, trong những sự việc công ích, tìm kiếm sự thật là mục tiêu chính đáng, nhưng nhà báo không phi là công an hay thm phán, nên phương tiện điều tra còn hạn chế. Họ phải nhận thức và chấp nhận điều này.

Mi khi có ai đó c tình ngăn cn bn tìm ra s tht, hãy chng li s che đậy ca h mt cách minh bch.

 • Yêu cầu giải thích qua đường bưu điệ
 • Giải thích những khó khăn bạn đang gặp phải cho độc giả của bạ
 • Duy trì một kế hoạch chi tiết nghiên cứu của bạ
 • Lưu trữ bằng chứng cho thấy bạn đang hành động một cách thiện chí.
 • Sửa lỗi của bạ
 • Thừa nhận sai lầm của bạ

ĐỪNG BỊ ÁM ẢNH!

Đôi khi, việc tìm kiếm sự thật có thể trở thành nỗi ám ảnh đối với một nhà báo, nhất là khi có rất nhiều chướng ngại vật cản đường họ. Mong muốn tìm kiếm đó sẽ có nguy cơ bóp méo nó nếu những gì bạn phát hiện ra đi ngược lại với mong đợi của độc giả. Rủi ro của việc này rất cao khi nhà báo bỏ qua nghĩa vụ của mình để duy trì sự công bằng để ủng hộ một giả thuyết: nếu nhà báo b qua các s vic mà h đã phát hin ra vì h không ng h lý lun ca mình, thì nhà báo đó đang hành động không trung thc.. Không có sự thật tuyệt đối.