Menu

22. Minh họa và đồ họa

Để thông tin cũng được biểu đạt. Hình ảnh không phải lúc nào cũng thay thế văn bản, nhưng chúng có thể truyền cảm hơn. Đôi khi, chúng thậm chí làm cho văn bản trở nên vô dụng. Một bức ảnh có thể có tác động mạnh hơn một câu chuyện, một bản vẽ có thể có tác động nhiều hơn một bài xã luận, một biểu đồ có thể hiển thị chính xác hơn một phân tích, một biểu đồ có thể cho thấy rõ ràng hơn một cuộc khảo sát và một bản đồ có thể bày tỏ rõ ràng hơn một tuyên bố. Nghề báo đã trở thành một loại hình nghệ thuật toàn cầu.

KHÔNG PHẢI TẤT CẢ CÁC BỨC ẢNH ĐỀU THÔNG TIN THEO MỘT CÁCH

Có nhng bc nh mô t. Đây là những bức ảnh chụp tổng thể hoặc tổng quan, chẳng hạn như ảnh phong cảnh hoặc cảnh các hoạt động của con người được nhìn từ xa. Bản chất mô tả thuần túy của chúng có nghĩa là những bức ảnh như vậy có ít giá tr gia tăng. Giá trị thông tin của chúng nói chung khá ít. Ngoi tr trường hợp chúng được chụp – và góc được chọn để chụp – mang lại giá tr tư liu.

Có nhng bc nh tường thut. Đây là những bức ảnh chụp trung cảnh, American shot, cận cảnh, chẳng hạn như cảnh các hoạt động của con người được nhìn cận cảnh, các nhân vật trong ảnh có chiều dài đầy đủ, các nhân vật được đóng khung từ trên đầu gối trở lên đến thắt lưng hoặc được đóng khung từ thắt lưng đến ngực. Giá trị tường thuật của chúng có nghĩa là những bức ảnh như vậy có giá tr gia tăng.

Có nhng bc nh gây ngc nhiên. Đây là những hình ảnh cận cảnh và cận cảnh rất gần, chẳng hạn như khuôn mặt được nhìn từ rất gần hoặc các chi tiết của cảnh được đóng khung từ rất gần. Tác động cảm xúc của chúng có nghĩa là những bức ảnh như vậy có giá tr gia tăng rt cao.

Mt bc nh là mt phn ca cuc sng trong mt khonh khc, và điu quan trng trong mt bc nh là khung ca nó. nh tĩnh vt không có ch trong mt t báo hàng ngày. Tt c các bc nh phi th hin cuc sng. Mc dù không phi là phóng viên nh riêng, nhưng nhà báo đảm bo rng nhng bc nh d định s dng trong bài viết ca h có th th hin nhng cnh đời thường và được đóng khung theo cách sao cho bt k ch đề chính được minh ha là gì, cuc sng luôn hin hu, dù phía trước hay phía sau.

Tôi s thêm mt bc nh toàn cnh vào bn miêu t ca tôi v s xut hin ca Mark Pesos ti cng trên đảo Moray vi toàn b dch v an ninh ca anh y. Do đó, độc gi ca tôi s thy tm quan trng ca d án đối vi Tp đoàn Dosh hùng mnh.

Phóng s ca tôi v nhng người dân trên đảo bt mãn s được minh ha bng mt s cnh trong cuc sng hàng ngày, trong các cnh quay tm trung, nhng người đàn ông, ph n và tr em đang chun b cho cuc biu tình phn đối vic xây dng dinh th vô cùng an toàn ca Mark Pesos.

Bc chân dung ca tôi v Marine Waterman s xut hin vi hình nh cn cnh ch tch hip hi nhng người dân đảo bt mãn đang mm cười gia nhng tm bin và biu ng mà cô y đang chun b cho cuc biu tình.

Cuc phng vn ca tôi vi Mark Pesos s được minh ha bng mt bc tranh cn cnh v gương mt kiên quyết ca giám đốc ngân hàng ni tiếng.

Sau đó, tôi s viết chú thích ca nhng bc nh mà nhiếp nh gia ca tôi và tôi s chn cho mt trang đôi minh ha v các s kin mi nht trên hòn đảo được lên kế hoch cho n bn cui tun. Nó s bao gm mt b sưu tp các bc nh cn cnh và s có tít là: “Mark Pesos, nơi h cánh ca anh y.” Đóng góp ca tôi vi tư cách là mt tác gi s được gii hn trong các chú thích và mt chương tng quan…

Nếu tôi có mt tài liu hoc mt bc nh nào đó có giá tr mang tính biu tượng rt cao, tôi s yêu cu được đăng toàn trang.

ẢNH MINH HỌA BÁO CHÍ LÀ KHÔNG GIAN TỰ DO TUYỆT ĐỐI

Ảnh minh họa báo chí là thiêng liêng! Không ai gây rối với chúng! Khi bạn có một họa sĩ vẽ tranh minh họa hoặc người có khả năng tóm tắt tin tức bằng một vài bản phác thảo, và bao quát nó bằng một quan điểm riêng biệt, đôi khi mỉm cười và đôi khi dữ dội, bạn tin tưởng vào nguồn cảm hứng của anh ấy. Bạn rất vui khi thảo luận về các bản phác thảo của anh ấy. Một nguyên tc hay là yêu cầu người vẽ tranh minh họa của bạn gửi ba (ít nhất hai) mục liên quan đến tin tức cho tổng biên tập mỗi ngày. Sự lựa chọn được đưa ra bởi sự đồng thuận, nhưng quyền quyết định cuối cùng thuộc về tổng biên tập.

INFOGRAPHIC KHÔNG ỦNG HỘ SỰ TẦM THƯỜNG

Ngun Infographic cung cp cho ni dung biên tp giá tr tham kho, nhưng ni dung ca chính chúng phi hoàn ho. Nhà báo không được phép mắc lỗi khi đăng một biểu đồ, một sơ đồ, một đường cong hoặc một bản đồ cùng với bài báo của họ. Những sai sót nhỏ nhất trong chi tiết cũng tạo ra nghi ngờ cho toàn bộ tác phẩm của họ Thông tin thông qua infographic có nghĩa là áp đặt tính chặt chẽ của khoa học trong việc đưa tin. Điều này đòi hỏi phải xem xét, áp dụng và phối hợp trong các cuộc họp biên tập.

Sơ đồ truyn ti thông tin. Tôi cần sử dụng một bản đồ nhỏ để cho độc giả của mình nhìn một cách tổng quan về vị trí của Tập đoàn Dosh trên khắp thế giới, trên đó tôi sẽ sử dụng các mũi tên để chỉ ra các khoản đầu tư và rút tiền đã thực hiện gần đây.

Biu đồ gii thích. Tôi có dữ liệu chính xác về sự phát triển của giá thị trường chứng khoán kể từ khi chuyển trụ sở chính của Tập đoàn Dosh đến đảo Moray; một đường cong trên biểu đồ sẽ giải thích tốt hơn một phân tích…

Sơ đồ d hiu. Tiền vốn cho trụ sở mới của Tập đoàn Dosh tại Moray liên quan đến nhiều công ty ma; một sơ đồ về cơ chế này sẽ rõ ràng hơn những giải thích phức tạp.

MỘT BẢN VẼ, MỘT ĐỒ THỊ, MỘT SƠ ĐỒ HOẶC MỘT BIỂU ĐỒ TỐT HƠN MỘT BỨC ẢNH XẤU