Menu

22. Vox Pop hay phỏng vấn vỉa hè

Một đài phát thanh tiếp xúc với thính giả của mình và thường cho họ phát biểu. Phóng viên sẽ tìm họ trên phố, nơi họ có ở đó. Đó là phỏng vấn vỉa hè hay Vox Pop.

Độ dài của một Vox Pop

1 phút 30 giây. Hoặc ngắn hơn, nếu toà soạn của bạn chọn 1 phút.

Định nghĩa Vox Pop

Vox Pop là một băng tiếng động tập hợp, nhờ vào việc dựng băng, các câu trả lời của một loạt người cho cùng một câu hỏi.

Ai phát biểu trong Vox Pop?

“Vox Pop”, trong tiếng La-tinh có nghĩa là “tiếng nói của nhân dân”. Vậy đó là thường dân phát biểu trong Vox Pop. Họ không phải bộ trưởng, luật sư, giám đốc, tướng lĩnh hay thầy tu.

Thực hiện Vox Pop ở đâu?

Ở nơi có thường dân: trên phố, ở chợ, v.v.

Bao nhiêu người phát biểu trong một Vox Pop?

Sáu người là mức trung bình. Mỗi người phát biểu trung bình 15 giây. 6 nhân 15 giây = 1 phút 30 giây. Nếu bạn chọn format ngắn hơn: 4 đến 5 người là đủ.

Thực hiện một Vox Pop thế nào?

Trước tiên cần chọn một câu hỏi. Tiếp theo, cần đến hiện trường, ví dụ đi ra chợ, và đặt câu hỏi đó cho một loạt những người ở chợ. Không được đặt nhiều câu hỏi, bạn không phỏng vấn, mà đang làm Vox Pop. Cần tránh mỗi lần đều đến cùng một chỗ, cùng một giờ vì như thế dễ bị thu về các ý kiến giống nhau từ những người có cùng tầng lớp.

Trình bày một Vox Pop thế nào?

Vox pop không phải một cuộc thăm dò ý kiến. Nó không hề có tính khoa học. Nó là một minh hoạ, một hình ảnh. Vậy nên cần tránh các công thức kiểu : “người dân ở thành phố này hay ở khu phố nọ bác bỏ thẳng thừng sự lựa chọn này, điều đó được chứng tỏ bởi những công dân sau đây”.

Giống như phóng sự, Vox Pop có lời dẫn kèm theo và lời dẫn nói rõ “AI CÁI GÌ Ở ĐÂU KHI NÀO?” cùng câu hỏi đặt ra, góc độ. Phóng viên viết lời dẫn, người thực hiện bản tin viết lại cho hợp với giọng của mình.