Menu

16. Kịch bản chương trình

Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi lên sóng, cần nghĩ đến mọi thứ. Nếu sát giờ bản tin lắm rồi, bạn hãy nhờ người khác giúp. Bạn cần làm lần lượt các việc sau : sắp xếp các yếu tố của bản tin (phóng sự, tin sâu đã thu trước), xếp chúng theo thứ tự trong một hồ sơ nếu như bạn còn chưa làm việc đó. Và điều quan trọng nhất, bạn hãy viết kịch bản cụ thể cho kỹ thuật viên, để anh ta chỉ nhìn lướt qua là biết ngay bạn muốn gì. Đó chính là KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH.

Định nghĩa

Kịch bản chương trình là tài liệu do người thực hiện bản tin làm ra, giúp cho kỹ thuật viên phát bản tin hoặc chương trình theo đúng trình tự. Đó là tờ hướng dẫn phát sóng bản tin.

Khi nào soạn kịch bản chương trình?

Cần soạn kịch bản chương trình khi tất cả các tin bài đã được viết xong, sau khi các tin bài được sắp xếp, sau khi các file âm thanh đã được xác định và nhạc cắt nhạc nền đã sẵn sàng. Tờ kịch bản chương trình là văn bản cuối cùng được viết, trước khi lên sóng.

Viết kịch bản chương trình như thế nào?

Người sử dụng kịch bản chương trình là kỹ thuật viên thực hiện bản tin hoặc chương trình. Kịch bản chương trình do vậy phải chỉ rõ một cách đơn giản và cụ thể các thành tố khác nhau theo trình tự lên sóng. Nó có tính tổng hợp rất cao: tên gọi, thời gian, số liệu.

tiếng động/ tin sâu/ lời dẫn/ tin ngắn/ nhạc cắt.

Kịch bản chương trình cũng phải chỉ rõ các nguồn khác nhau mà kỹ thuật viên cần sử dụng: micro/Băng kỹ thuật số (MD)/điện thoại/CD/file âm thanh/ v.v.

Ví dụ về kịch bản bản tin 10 phút 

Nguồn

Nội dung

Độ dài

MD 1 tiếng động (TĐ) số 3

Nhạc cắt đầu bản tin

10 giây

Micro 1

Tít của bản tin (4 tít)

40 giây

MD 1 TĐ số 4

Nhạc chấm câu hết tít

2 giây

Micro 1

Lời dẫn vụ xét xử Mbandaka

15 giây

Điện thoại (02 36 54 28)

Paul K. điện thoại trực tiếp từ tòa án

1 phút

Micro 1

Chân bài (Kết bài) vụ xét xử

10 giây

Micro 1

Tin ngắn tai nạn tại Bukavu

20 giây

MD 1 TĐ số 5

Nhạc chấm câu

2 giây

Micro 1

Lời dẫn bài bầu cử tại Goma

20 giây

MD 2 TĐ số 1

Băng tiếng động bài bầu cử

56 giây

Micro 1

Tin ngắn MLC Gbadolite

15 giây

Micro 1

Lời dẫn tin sâu dịch tả tại Kalémie

20 giây

MD 2 TĐ số 2

Nicole L. Tin sâu về dịch tả

1 phút

MD 1 TĐ số 5

Nhạc chấm câu

2 giây

Micro 1

Lời dẫn Kabila

15 giây

Micro 2

Paul L. Tin sâu Kabila

1 phút

Micro 1

Tin ngắn bệnh viện

20 giây

Micro 1

Lời dẫn trường học ở Kananga

20 giây

MD 2 TĐ số 3

Tin sâu có tiếng động trường học ở Kananga

2 phút

Micro 1

Chào hết

30 giây

MD 1 TĐ số 6

Nhạc cắt hết bản tin

6 giây

Tổng độ dài: 10 phút 03

Bạn cũng có thể đề nghị cấp trên cho một kịch bản chương trình mẫu in sẵn và bạn sẽ điền vào đó các thành tố của bản tin. Rất cần thiết khi ta vội.