Menu

13. Thứ tự tin

Bạn hãy xem lại phiếu số 5 – nguồn tin và kiểm chứng thông tin – trong phiếu đó chúng ta đã bàn tới việc làm thế nào để lựa chọn tất cả các thông tin truyền đến ta. Ở đây, chúng tôi đưa ra thêm một vài lời khuyên là phản xạ cần có khi ta thực hiện bản tin, sau khi đã viết xong các lời dẫn và tin ngắn. Các bạn hãy để ý là chúng ta vẫn chưa nói tới tít, bởi vì tít được viết cuối cùng. Đó là nội dung của phiếu tới.

Định nghĩa

Thứ tự là trật tự của các thông tin được người thực hiện bản tin sắp xếp. Anh ta phải xếp các thông tin khác nhau thành một trật tự nhất định, dựa theo tầm quan trọng của đề tài. Đó là công việc tổ chức và logic cho phép thính giả hiểu rõ và dễ theo dõi bản tin.

Xếp tin như thế nào?

Có nhiều phương pháp. Bằng kinh nghiệm, mỗi người thực hiện bản tin có kỹ thuật riêng của mình. Một kỹ thuật dễ áp dụng là kiểm tra từng thông tin theo ba tiêu chí.

1. Thông tin có mới không

Tin càng mới thì càng được đưa lên đầu bản tin. Lý do chính là vì bản tin xử lý các vấn đề thời sự trong ngày, các sự kiện diễn ra ngay trong ngày hôm đó. Như thế để “bám” sự kiện, để rút ngắn khoảng cách giữa sự kiện và việc thuật lại sự kiện đó trong bản tin. Thính giả của bạn thích các sự kiện trong ngày, chứ không phải là sự kiện của ngày hôm qua hay của tuần trước. Lý do thứ hai, thông tin mới chính là một tiêu chí khách quan hiển nhiên. Ta có thể chọn lựa các thông tin theo trình tự thời gian mà không sợ sai lầm hay bị chỉ trích.

2. Sự quan tâm của thính giả đối với thông tin

Bạn phải biết thính giả của mình là ai và những mối quan tâm của họ, biết công chúng mục tiêu mà mình đang nói cho họ nghe. Ví dụ: một đề tài đời thường, thuế má, thì nói được với tất cả mọi người.

3. Tầm quan trọng của thông tin

Thông tin càng quan trọng, nó càng được đưa lên đầu bản tin. Để đánh giá tầm quan trọng của một đề tài một cách dễ dàng hơn, hãy dựa trên tôn chỉ của đài và hỏi ý kiến tổng biên tập.

Mở đầu bản tin

Công việc này đòi hỏi bạn phải chọn lựa: thông tin đầu tiên của bản tin – đề tài mở màn. Một khi đề tài đó đã được quyết định, bạn phải xếp phần còn lại của bản tin theo từng chương. Hãy tưởng tượng là đề tài mở màn của bạn là đề tài chính trị, tiếp theo đó bạn phải sắp xếp các tin chính trị còn lại của bản tin. Nếu tiếp theo nữa, bạn cho rằng đề tài kinh tế là quan trọng, thì hãy xếp tất cả các tin kinh tế, và cứ thế tiếp tục, cho đến khi tất cả các đề tài của bạn đã có chỗ đứng trong bản tin.

Mẹo nhớ hữu dụng, hãy nghĩ tới: GHMT

gần, hữu dụng, mới và thú vị
Đó là một khẩu hiệu của một đài phát thanh địa phương :
“Các bạn đều GHMT!”