Menu

24. Các nguyên tắc chính trong phát thanh

Phát thanh là một phương tiện thông tin đại chúng “nóng”. Nóng theo nghĩa là nó đưa thông tin nóng hổi, tươi mới khi sự kiện đang diễn ra. Nóng cũng có nghĩa là đó là một người đàn ông, một phụ nữ, đang nói với những người đàn ông, những phụ nữ, thanh niên, người trưởng thành hay người cao niên khác. Một giọng nói. Nhưng cần coi chừng việc nhanh quá. Ta không loan truyền tin đồn cũng không lan truyền những điều “người ta nói”; mọi thông tin đều phải được thẩm tra. Lịch sử đã chỉ cho chúng ta việc không tôn trọng tính chính xác và tính khách quan có thể dẫn đến đâu.

Giọng điệu cho phát thanh

Chúng ta nói trong đời thường. Trong phát thanh, chúng ta nói chậm hơn. Nhưng chúng ta phải làm nảy sinh các hình ảnh, kể, miêu tả. Chúng ta phải sống động, chứ không phải là cái máy nói. Cần tìm một phong cách đơn giản phù hợp với bản thân mình. Chỉ bằng vài từ, một phóng viên có thể tả cho bạn một quảng trường trống nơi một đám đông vừa vội vã rời đi, và bạn như nhìn thấy cái quảng trường đó ! Có một phong cách riêng, sự hiện diện trên sóng, điều đó đòi hỏi phải không ngừng tự rèn luyện.

Tôn trọng mọi người

Nghề nghiệp của chúng ta là trao lời cho người khác, cho họ phát biểu. Công chúng có quyền được biết sự thật. Nhưng ai cũng có quyền được bảo vệ danh dự và bảo vệ đời tư. Tại châu Âu và Hoa Kỳ, có các đạo luật rất nghiêm ngặt xử phạt tội vu khống và thóa mạ người khác.

Tính chính xác

Hãy kiểm tra tất cả. Khi tiếp cận nguồn tin thứ hai, hãy kiểm tra lại thông tin mà bạn nhận được từ nguồn tin đầu tiên. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy tiếp tục kiểm tra. Bạn nói trên sóng về các “sự kiện đã được xác nhận”. Hãy chính xác, đến từng từ một, đối với việc trích dẫn lời của một chính trị gia chẳng hạn.

Sự cân đối

Bạn hãy cố gắng đưa ra các quan điểm khác nhau, đặc biệt trong trường hợp một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi, vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế…

Sáng sủa

Phần lớn thính giả của bạn có những mối bận tâm đời thường. Ngôn ngữ của họ giản dị. Nếu thính giả của bạn không tài nào hiểu được bạn nói gì, thì toàn bộ công việc tìm kiếm thông tin của bạn trở thành vô ích.

Miễn bình luận

Bình luận là sự đánh giá từ phía bạn, là một quan điểm. Bạn không có vai trò làm điều đó. Bạn hãy tự bằng lòng với việc đưa sự kiện.

Bảo vệ nguồn tin

Để thông tin cho công chúng, cần tìm kiếm sự thật. Việc phổ biến một số thông tin tế nhị có thể làm phật ý một số người hay một số tổ chức nào đó. Để có thể công bố các thông tin tế nhị đó, đôi khi cần đảm bảo với những người phát biểu trên sóng rằng nhân thân của họ sẽ được giữ kín. Trong trường hợp đó, người ta nói rằng nhà bào phải “bảo vệ nguồn tin của mình”, có nghĩa là đảm bảo với những người cung cấp thông tin cho anh ta rằng việc họ làm được giữ bí mật tuyệt đối. Chú ý: cách làm này chỉ được sử dụng trong trường hợp ngoại lệ, trong những trường hợp cụ thể khi mà cách làm này là cách thức duy nhất để công bố một thông tin quan trọng.

Giữ liên lạc với toà soạn của bạn

Điều đó có giá trị cả khi bạn đang trong vùng có xung đột cũng như trong thời bình. Tại đài của bạn, những người thực hiện bản tin, tổng biên tập cần biết bạn đang ở giai đoạn nào để chuẩn bị bản tin.