Menu

14. Tít của bản tin

Trong một bản tin nhanh thì không cần giật tít (xem phiếu số 17) bởi vì bản tin nhanh là tập hợp các tin ngắn và bản tin chỉ dài từ hai đến ba phút. Trái lại, tít lại cần thiết cho một bản tin có độ dài từ 10 đến 15 phút. Chúng thông báo các đề tài chính để báo trước cho thính giả và khiến thính giả muốn nghe bản tin.”Này, hôm nay có gì mới thế?”

Định nghĩa

Tít là các tin chính sẽ được phát triển trong bản tin. Người thực hiện bản tin chọn cách làm các tin này nổi bật bằng cách giới thiệu chúng ở đầu chương trình.

Tít dùng để làm gì?

Nếu bản tin của bạn là một cửa hàng mà bạn là người bán hàng, thì các tít chính là tủ kính của cửa hàng. Đó là thứ mà thính giả nghe được đầu tiên và nó thuyết phục thính giả hãy tiếp tục nghe đài. Các tít của bản tin đóng vai trò giống như câu đầu tiên của lời dẫn hoặc của một tin ngắn. Chúng đưa ra thông tin chính và thu hút sự chú ý của thính giả.

Chọn những đề tài nào để giật tít?

Ba hay bốn đề tài quan trọng nhất của bản tin. “Mở đầu”, đề tài đầu tiên, tiếp theo là hai hoặc ba đề tài quan trọng trong ngày. Nếu giật tít một tin độc đáo không thuộc hàng tin nóng thì cũng thú vị. Đôi khi, ta có thể giật tít cho đề tài xếp cuối bản tin, vì nó nhẹ nhàng.

Giật tít của bản tin thế nào?

Đơn thuần là vấn đề tiết tấu, tít được viết trong một hoặc hai câu. Câu đầu tiên thu hút thính giả bằng cách cung cấp thông tin. Câu thứ hai chỉ ra góc độ được chọn để xử lý thông tin đó.

Giật bao nhiêu tít?

Cần tối thiểu ba tít, nếu không bản tin có vẻ nghèo nàn đối với thính giả. Tối đa là năm tít, bởi lẽ cần chọn ra các tin chính. Tuyệt đối tránh việc giật tít cho tất cả các đề tài được phát triển trong bản tin.

Độ dài các tít của bản tin?

Độ dài của tít thay đổi tuỳ theo độ dài của bản tin. Đối với một bản tin có độ dài kinh điển từ mười đến mười lăm phút, các tít phải có độ dài bốn mươi giây.

Khi nào thì viết tít?

Thông thường người thực hiện bản tin viết tít vào phút chót. Trong một bản tin thời sự, cần sẵn sàng thêm tin vào phút chót. Nếu tin đó chủ chốt, lẽ dĩ nhiên phải giật tít. Vậy tốt hơn cả hãy viết tít 30 phút trước khi lên sóng.

Làm thế nào để tít hấp dẫn thính giả?

Phải chọn tít thật kỹ và viết thật hay. Nhạc cắt đóng vai trò vô cùng quan trọng (xem phiếu tiếp theo). Do đó, cần có một nét nhạc cắt trước khi đọc tít và một nhạc chấm câu khi hết tít. Tít có thể được nhấn mạnh nhờ nhạc nền đem lại nhịp điệu và cường độ. Nhưng giọng của người thực hiện bản tin phải được nghe rõ và hiểu được.