Menu

20. Tiếng động

Phóng sự được biến cách thành ba loại : tin sâu (xem phiếu 23), tin tiếng động hoặc tin sâu có tiếng động (tin sâu + (các) tiếng động, package trong tiếng Anh, xem phiếu tiếp theo). Nó cũng có thể cho ra một tin ngắn (phiếu 12). Nó có kèm theo một lời dẫn (phiếu 11). Việc dựng cho phép cắt ngắn các ghi âm gốc (băng nháp) theo độ dài mình muốn. Một bản dựng tốt là bản dựng mà thính giả không phát hiện ra các mối cắt ghép.

Tiếng động

Tiếng động là một trích đoạn của một phỏng vấn. Nó tương ứng với một góc độ. Nó không phải là bản tóm tắt phỏng vấn. Sau lời dẫn, tự nó đứng độc lập, và trong lời dẫn ta đã chỉ ra tên, chức vụ của người trả lời phỏng vấn cũng như góc độ, câu hỏi mà người đó trả lời.

Dựng một tiếng động thế nào?

  • Trước hết cần cắt riêng ra toàn bộ phần phỏng vấn tương ứng với góc độ đã chọn. Đoạn này có thể dài từ 2 đến 3 phút, thậm chí dài hơn.
  • Sau đó ta xem phần mở đầu có thể bắt đầu từ đâu, và xem phần kết thúc ở đâu.
  • Hãy chọn đoạn đó và copy nó sang một file dựng khác.
  • Lưu : cần lưu thành hai hồ sơ – một hồ sơ cho file âm thanh chưa xử lý, một hồ sơ cho file âm thanh đã dựng – và thường xuyên lưu chúng để tránh bị mất trắng phòng khi mất điện. Trong trường hợp dựng không tốt, ta vẫn còn băng gốc dự phòng, không bị thay đổi.
  • Thao tác cuối cùng : CẮT NGẮN ĐI. Thao tác này mất nhiều thời gian nhất. Trước tiên, ta loại các tiếng ậm ừ, các câu lặp lại. Trong đời thường, khi ta nói, ít khi ta nói đến đích ngay lập tức, có các đoạn lan man, tình tiết phụ. Khi cắt, bạn hãy loại bỏ các câu hỏi nếu chúng không đem lại thông tin gì hữu ích. Sau đó, bạn cắt tỉ mẩn để đạt tới format theo yêu cầu: 30”, 40”, 50”, 1 phút…

MỘT TIẾNG ĐỘNG TỐT KHÔNG PHẢN LẠI SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

Nó chỉ cắt ngắn câu trả lời của anh ta và khiến câu trả lời được cô đọng lại

Nếu bạn có nghi ngờ, đừng ngại cho đồng nghiệp hay tổng biên tập của bạn nghe

Sửa trước khi phát sóng bao giờ cũng tốt hơn