Menu

12. Tin ngắn

Tin ngắn là nghệ thuật trong phát thanh. Đó là một thông tin ngắn gọn, tạo ra trong bản tin nhịp điệu giữa các đề tài được phát triển. Nó cho phép ta khoe giọng. Nó đưa các quãng nghỉ vào bản tin, bởi lẽ sau mỗi tin ngắn, bạn nghỉ một chút để lấy hơi, trước khi bắt đầu tin ngắn tiếp theo hoặc đề tài tiếp theo. Trong việc này cũng phải luyện. Để viết được một tin ngắn hay, đôi khi phải viết đi viết lại nhiều lần.

Định nghĩa tin ngắn

Một tin ngắn là một thông tin không được phát triển dưới dạng một đề tài, như là tin sâu hay tin tiếng động. Nó có thể được dùng trong bản tin nhanh hay trong một bản tin thời sự đầy đủ.

Độ dài của một tin ngắn

Như tên của nó, tin ngắn chỉ dài vài dòng. Thông thường, ba hay bốn câu cho phép viết xong một tin ngắn. Xét về thời gian, thì độ dài du di trong khoảng từ mười đến hai mươi giây. Nếu một tin ngắn quá dài, điều đó có nghĩa là bạn đã không đi vào điểm cốt yếu và thông tin của bạn bị loãng.

Kết cấu một tin ngắn

Một tin ngắn có kết cấu hai phần

  •  Phần một: Câu mở đầu chứa thông tin thời sự.

Để xác định đâu là thông tin thời sự, có một kỹ năng vô cùng đơn giản. Bạn cần tự đặt cho mình câu hỏi sau đây: “đâu là thông tin mới?” Câu trả lời cho câu hỏi này phải gói gọn trong một câu. Cần viết câu đó theo kiểu khơi gợi sự chú ý, để thu hút thính giả.

  • Phần hai: Các thông tin bổ sung.

Phần này tối thiểu là một câu, nhưng thường thì gồm hai hoặc ba câu đem lại một vài yếu tố cần thiết để hiểu được thông tin. Để chắc chắn là bạn không quên gì, hãy sử dụng quy tắc 5 W: Who When Where What Why ; trong tiếng Việt: Ai Khi nào Ở đâu Cái gì và Tại sao? Hãy nghĩ tới việc kiểm tra xem liệu tin ngắn của bạn có trả lời đầy đủ cả năm câu hỏi đó không.

Bài tập: lấy một tin ngắn do đồng nghiệp của bạn viết và hãy viết lại tin đó bằng cách gạch đi tất cả những từ mà bạn cho là không cần thiết. Chuyển tin ngắn đó cho một nhà báo khác và đề nghị anh ta viết lại tin đó. Anh ta cũng sẽ lại rút ngắn nó đi. Đó là điều diễn ra khi chuẩn bị bản tin tối. Nhà báo trực tối viết các tin ngắn từ các tin nhanh của các hãng thông tấn hay các phóng sự. Sáng hôm sau, người thực hiện bản tin xem chúng bằng một cái nhin mới mẻ và viết lại còn ngắn hơn nữa và gần như là dưới dạng hoàn hảo. Phát thanh là công việc làm theo ê-kip.