Menu

08. Xác minh dữ kiện

Trong thời đại truyền thông mạng xã hội, tin giả và hậu sự thật, việc xác minh dữ kiện đã trở thành một chủ đề cực kỳ phổ biến trong các tòa soạn.

Sơ lược về lịch sử xác minh dữ kiện

Xác minh dữ kiện xuất hiện vào những năm 1990 ở Hoa Kỳ và ban đầu là một phương thức chủ yếu được các nhà báo điều tra sử dụng. Nó dần dần được phát triển trong các tòa soạn kỹ thuật số trong những năm 2000-2010 để chống lại tin giả tràn lan trên mạng, trên mạng xã hội và các trang web theo thuyết âm mưu, và thậm chí đôi khi từ miệng của các nhà lãnh đạo chính trị.

Ở Anh, hầu như tất cả các tòa soạn đều có phóng viên chuyên xác minh dữ kiện. Sử dụng các công cụ trực tuyến và các phương pháp chính xác, họ cố gắng hết sức để giải quyết các cuộc tranh luận thường mang tính kỹ thuật và khó xác định. Các nhóm nổi tiếng nhất với công việc này có lẽ là Xác minh Dữ kiện của BBC và Full Fact, một tổ chức xác minh dữ kiện độc lập của Anh. Ngoài ra còn có một số trang web chuyên nghiên cứu về các thuyết âm mưu, chẳng hạn như Snopes.

Một thực hành tương tự như khoa học, trong đó nói “Tôi không biết” được chấp nhận

Cách tiếp cận được sử dụng trong xác minh dữ kiện là sử dụng các phương pháp tương tự như khoa học có nguồn gốc từ truyền thống báo chí Anglo-Saxon, thay vì theo cách tiếp cận văn học được sử dụng trong các nền văn hóa báo chí khác, chẳng hạn như tiếng Pháp. Không còn lo ngại, không còn nắm giữ các vị trí chính trị, không còn đưa ra tiếng nói cho tất cả những người liên quan đến một vấn đề.

Kể từ bây giờ, sự thật được đặt lên hàng đầu, sự thật đã được chứng minh, chính xác và được định nghĩa. Người xác minh dữ kiện chỉ dựa vào các tài liệu (văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, video, báo cáo, v.v.) để xác nhận hoặc bác bỏ các vấn đề được thảo luận trong công ty. Nếu không thể giải quyết một vấn đề, họ sẽ theo dõi cuộc điều tra đến cùng và đưa ra những phát hiện của họ cho công chúng, trong khi sẵn sàng thừa nhận rằng họ không có tất cả các câu trả lời. 

Xác minh dữ kiện trong thời đại tin giả

Để có thể xác minh sự thật, mọi người vẫn phải đồng ý rằng chúng đại diện cho một kiểu sự thật. Trong thời đại hậu sự thật đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thuyết âm mưu, rất khó để những người xác minh dữ kiện thực hiện công việc của họ một cách hòa bình.

Những năm gần đây, việc xác minh dữ kiện thường xuyên bị chỉ trích. Hơn nữa, nó không có tác động đáng kể đến cuộc bỏ phiếu Brexit ở Anh hoặc cuộc bầu cử của Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ, hai lá phiếu mà các chiến dịch đặc biệt bị tràn ngập bởi tin tức giả.