Menu

14. Tạo bản đồ tương tác

Là Chén Thánh của trực quan hóa dữ liệu, việc tạo ra một bản đồ tương tác là công việc dựa trên việc xử lý dữ liệu dùng cho bản đồ của một lục địa, một quốc gia hoặc thậm chí đôi khi là một thành phố. Về cơ bản có ba loại bản đồ tương tác chính: bản đồ choropleth, bản đồ nhiệt và bản đồ anamorphic.

Bản đồ Choropleth

Đây chắc chắn là loại bản đồ được sử dụng phổ biến nhất trên báo chí, rất có thể vì nó được tạo ra bằng cách đơn giản nhất. Bản đồ Choropleth cho phép bạn tô màu lãnh thổ của các thực thể hành chính khác nhau trên bản đồ bằng một màu sắc tùy theo phần dữ liệu nhất định.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo hình ảnh về dân số Anh được chia nhỏ theo quận, các thị trấn có nhiều cư dân nhất sẽ tối hơn và các thị trấn ít dân nhất sẽ nhợt nhạt hơn.

Bản đồ nhiệt

Lần này, bạn sẽ không thiết lập thang màu dựa trên một phần dữ liệu. Ý tưởng ở đây là chỉ ra, các địa chỉ, vị trí hoặc tọa độ địa lý nơi có điều gì đó đã xảy ra trong cơ sở dữ liệu. Và chính sự tích lũy các điểm đó sẽ vẽ nên hình dạng trên bản đồ.

Một ví dụ là công việc được thực hiện Scotland để xác định các khu vực nguy hiểm cho người đi xe đạp trong thành phố. Mỗi điểm đại diện cho một nơi xảy ra tai nạn. Trên bản đồ, sự tập trung của các điểm cho thấy đó là những nơi nguy hiểm cho người đi xe đạp.

Bản đồ anamorphic

Về mặt kỹ thuật, tạo bản đồ anamorphic là phức tạp nhất. Về dữ liệu, chúng hoạt động theo cách giống như bản đồ choropleth: một phần dữ liệu được liên kết với một khu vực địa lý. Điều khác biệt là thay vì tô màu thực thể quản lý có liên quan theo cách khác, một biến dạng còn được áp dụng trong một chương trình phần mềm. Trở lại ví dụ ban đầu về dân số Anh, bản đồ anamorphic hiển thị các trung tâm dân cư quan trọng nhất trong một lãnh thổ ngay lập tức.