Menu

06. Viết để đọc: cách thu hút công cụ tìm kiếm

Khi các phương tiện truyền thông truyền thống có các phương tiện phổ biến thông tin của riêng họ, các trang web tin tức hầu như đã từ bỏ khía cạnh này để chuyển sang các công cụ tìm kiếm, mà Google là công cụ dẫn đầu. Những công cụ tìm kiếm này tương đương với quầy tin tức cho báo chí viết: nếu bạn muốn tác phẩm của mình được đọc, phải tìm thấy nó ở đó. Có một số thủ thuật có thể giúp đạt được mục tiêu này.

Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Công cụ tìm kiếm là một robot ảo. Vai trò của nó là quét hàng triệu trang web mỗi giây và đánh giá mức độ phù hợp dựa trên những nội dung đó. Mục tiêu là để đảm bảo rằng khi mọi người nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, robot có thể đề xuất các trang có liên quan nhất đến tìm kiếm đó.

Vai trò của bạn với tư cách là một nhà báo là làm cho nội dung của bạn dễ dàng được tìm thấy trên cỗ máy đó. Vấn đề là cách thức hoạt động của các công cụ tìm kiếm nói chung khá mù mờ. Các nhà phát triển của chúng không bao giờ giải thích chính xác cách chúng hoạt động và điều đó là bình thường, vì nó giống như công thức bí mật của riêng họ.

Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm, đó là gì?

Thông qua kinh nghiệm, đặc biệt là với Google, các nhà xuất bản nội dung dần dần hiểu rằng có một số yếu tố quan trọng giúp nội dung có liên quan được các công cụ tìm kiếm quét đúng cách. Đó là những gì được gọi là Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO).

Có ít nhất sáu yếu tố phải có trong tất cả nội dung của bạn:

  • một tít (nó có thể dài)
  • một lời dẫn
  • tiêu đề phụ
  • một bức ảnh có chú thích liên quan
  • các liên kết siêu văn bản dẫn đến các nguồn quan trọng (phương tiện truyền thông, trang web chính thức, v.v.)
  • 400 ký tự đầu tiên của nội dung, phải bao gồm các từ khóa liên quan đến nội dung của bạn.

Cảnh báo: robot không (chưa) hiểu được sự hài hước

Trong một bài báo trên mạng, bạn nên tránh sử dụng các ý nghĩa kép và mang tính châm biếm, đặc biệt là trong các tít và tiêu đề phụ, vì điều này chỉ đánh lừa robot quét các trang của bạn. Do đó, cần tránh mọi cách chơi chữ, biệt hiệu và các tham chiếu văn hóa có thể được sử dụng trong các phương tiện truyền thông khác.