Menu

៤-ទម្រង់សារព័ត៌មាន

អ្នកសារព័ត៌មានបង្កើតព័ត៌មាន​ដោយ​ផ្អែក​ទៅលើ​អ្វី​ដែល​ពួកគេឃើញ​និងលឺ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេបានសង្កេត ពួកគេផ្ដល់អោយនូវទម្រង់ជានិទានកថា។ នេះគឺជានិយមន័យនៃពត៌មាន៖ ការផ្តល់នូវទម្រង់អ្វីមួយពីឡាតាំងជាទំរង់បែបបទ។ ការផលិត “ព័ត៌មាន” មិនមានការកំណត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដោយចំហ។ លំដាប់នៃទម្រង់សាព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានទូលំទូលាយដូចចម្ងាយរវាងការអង្កេតនិងការបកស្រាយ។

សំនួរមូលដ្ឋាន ចម្លើយមូលដ្ឋាន

តួនាទីសំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺផ្លូវនូវចម្លើយដល់អ្នកអាននូវសំនួដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានសួរនៅ ពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើង។ សំនួរទាំងនេះតែងតែដូចគ្នាហើយតែងតែលើកឡើងនូវការឆ្លើយតបដូចគ្នា។ ទម្រង់មូលដ្ឋាននៃភាពជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅតាមចំនួននៃសមាសធាតុនៃការឆ្លើយតប។

ការផ្តល់ព័ត៌មានគឺចែកចាយព័ត៌មាន

តែងតែមានសំនួរមូលដ្ឋានចំនួនបួន៖ តើនណារ? តើអ្វី? តើនៅទីណា? តើនៅពេលណា? ការឆ្លើយតបដោយអ្នកសារព័ត៌មានមានមូលដ្ឋានដូចសំនួរទាំងនេះ។ វាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោគដែលមានប្រធាន (នរណា?), កិរិយាស័ព្ទ (អ្វី?), ទីកន្លែងជាក់លាក់តាមកាលៈទេសៈ (កន្លែង?) និងពេលវេលាជាក់លាក់តាមកាលៈទេសៈ ពេលវេលា?)។ ឧទាហរណ៍៖ Mark Peso ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅការិយាល័យកណ្តាលធនាគារ Dosh កាលពីយប់មិញ។

ការអធិប្បាយគឺជាការចែកចាយព័ត៌មានដោយប្រាប់រឿងរ៉ាវ

សេចក្តីសង្ខេប គឺទម្រង់ដែលផ្តល់ព័ត៌មានតិចតួច។  របាយការណ៍តែមួយគ្រប់គ្រាន់៖ Mark Pesos ធនាគារិកទទួលខុសត្រូវផ្នែក British Dosh Group ត្រូវបានចាប់ជំរិតនៅម៉ោងប្រហែល 19:30 កាលពីម្សិលមិញពេលល្ងាចនៅការិយាល័យរបស់ពហុសាសន៍ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្លូវលើផ្លូវ Money។ អ្នកចាប់ជំរិតគាត់ដែលមានអាវុធជាប់ដៃនិងពាក់ម៉ាស បានជំរិតទាប្រាក់ចំនួន 8 លានផោនមុនពេលគេចខ្លួនចូលក្នុងឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលកំពុងរងចាំនៅលើដំបូលអគារ។ Mark Pesos ត្រូវបានដោះលែងវិញ ភ័យញ័រខ្លួន ប៉ុន្តែមិនរងរបួសឡើយ។

ផ្នែកទូរទៅនៃព័ត៌មាននេះតម្រូវការកម្រិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃភាពសាមញ្ញនៅពេលសរសេរ។  ដំបូន្មាន៖ ចៀសវាគុណករិយានិងគុណនាម។

ការអធិប្បាយ គឺជាទម្រង់ដែលផ្តល់នូវចំនួនអតិបរមានៃព័ត៌មាន។ នេះគឺជាគណនេយ្យលម្អិតនៃហេតុផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតតាមលំដាប់នៃពេលវេលាឬតថភាពដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកអាននូវនៃអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងមធ្យោបាយដែលអាចមានច្បាស់បំផុត។ អ្នកសារព័ត៌មានជាទូរទៅត្រូវការបន្ថែមប្រយោគមូលដ្ឋានមួយចំនួន៖ ធនាគារ Dosh នៅលើផ្លូវ Money ស្ទើរតែបានបិទទ្វាររបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញនៅពេលមានជនប្រដាប់អាវុធនិងពាក់ម៉ាសពីរអ្នកបានឆ្មក់ចូលទៅកាន់កន្លែងទទួលភ្ញៀវដែលគ្មានមនុស្សក្នុងអគារ។ ជនល្មើសទាំងពីរនាក់ភ្លាមៗនោះបានចូលទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ Mark Pesos នៅជាន់ទីបួនក្នុងអគារ។ ដោយរំលឹកពីពេលវេលានៅថ្ងៃនោះ មានតែបុគ្គលិកធនាគារតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនៅអគារ។    Mark Pesos សំដៅទៅកន្លែងអង្គុយរបស់គាត់មុនគេ។ល។

គ្រប់ទម្រង់នៃ ការអធិប្បាយ ជាព័ត៌មានទូរទៅននេះ៖  របាយការណ៍, ការគ្រប់គ្រងតាមបទដ្ឋាននៃ ព្រឹត្តិការផ្សេងៗគ្នា ហើយនិង សេចក្តីជូនដំណឹង នៃព្រឹត្តិការណ៍។

ការរាយការណ៍គឺជាការចែកចាយព័ត៌មានតាមរយៈការពិពណ៌នា

របាយការណ៍ គឺជាទម្រង់ដែលផ្តល់ជូនព័ត៌មានប្រសើរបំផុត។ វាជាការអធិប្បាយដែលអមដោយការពិពណ៌នានៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានរាយការណ៍។ ការពិពណ៌នានោះ បន្ថែមព័ត៌មានល្អិតតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងអស់ទៅក្នុងគណនីយ៖ ព័ណ៌សម្បុរ សម្លេង អារម្មណ៍ អត្ថន័យជីវិត អត្ថន័យនៃការស្លាប់។ល។ របាយការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអានដើម្បីបង្កើតរូបភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ។ ការប្រើប្រាស់គុណកិរិយា គុណនាម និងវត្ថុដែលត្រូបានមើលឃើញនិងស្តាប់ឮធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការកាន់តែពិត។ 

Mark Pesos ធានាគារិក ដ៏ល្បីល្បាញគឺជាជនរងគ្រោះនៃស្ថានភាពចំណាប់ខ្មាំងដែលពុំគួរឲ្យជឿកាលពីយប់មិញនៅការិយាល័យកណ្តាលនៃ Dosh Group ដែលគាត់គ្រប់គ្រង។ គាត់បានពាក់អាវរងាររបស់គាត់រួចហើយត្រៀមនឹងទៅផ្ទះនៅម៉ោងប្រហែល 7:30  នាទីល្ងាចនៅពេលជនពីរនាក់  មុខមាត់របស់ពួកគេត្រូវបានបិទបាំងដោយមួគ្រប់ជិតកព័ណ៌ខ្មៅ បានឆ្មក់ចូលទៅក្នុងការិយាល័យដ៏ធំរបស់គាត់នៅ ជាន់ទីបួននៃអគារដោយវាយបំបែកគ្រប់រុក្ខជាតិក្នុងថូតាមផ្លូវដែលពួកគេដើរ។ ដោយយោងទៅតាមលេខារបស់ Mark Pesos ដែលបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ យ៉ាងស្មៀមស្ងាត់មុនពេលស្រែក៖ “លើកដៃឡើងលើ! ឥឡូវនេះ!” 

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្ថបទនេះគឺថាគ្រប់ការពិពណ៌នាបង្កើតជារបាយការណ៍។

សំនួរបន្ថែម ចម្លើយបន្ថែម

ដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើង ជួនកាលមានសំនួរពីរបន្ថែម៖ តើដោយរបៀបណា? តើហេតុអ្វី? សំនួរទាំងនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅពេលព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចយល់បានភ្លាមៗ។ ដើម្បីធានាថាពួកគេអាចយល់បានល្អប្រសើរ ពួគេអ្នកសារព័ត៌មានអាចដាក់បញ្ចូលការអះអាងនៅពេលបញ្ចូលព័ត៌មានចូលក្នុងពាក្យពេជន៍។

ការផ្តល់ព័ត៌មានគឺជាការពន្យល់

ការឆ្លើយតប”ដោយរបៀបណា” និង “មូលហេតុអ្វី” នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានអង្កេតមានន័យថាការពន្យល់ប្រភពដើមកត្តាជំរុញចិត្តនិងហេតុផលនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះ។  វាមានន័យថាការពិនិត្យព្រឹត្តិការណ៍កាន់តែស្ថិតក្រោមការពិនិត្យដ៏ហ្មត់ចត់ តាមបុគ្គលិកលក្ខណៈខាងក្រៅ ដើម្បីបកស្រាយធាតុពិតរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបកស្រាយខ្លឹមសារពិតរបស់ពួកគេ។

ការស៊ើបអង្កេតគឺជាការពន្យល់់ខណៈពេលដែលកំពុងវិភាគ

ការស៊ើបអង្កេត គឺជាទម្រង់បែបផ្តល់ព័ត៌មាននិងវិភាគ។ វាល់ធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងងាយស្រួលយល់ វាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍កើតមានជាផ្នែកដ៏សំខាន់។ តើ Mark Pesos ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងកាលពីយប់មិញ? អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនាំមកនូវទិន្នន័យដែលអាចប្រើប្រាស់បានហើយបន្ទាប់មកពន្យល់ពីអ្វីដែលបំណងរបស់អ្នកចាប់ជំរិតមាន របៀបដែលពួកគេបានរៀបចំដើម្បីយកចំណាប់ខ្មាំងរបស់ពួកគេ អ្វីដែលជាការរំជួលចិត្តនេះអាចមានចំពោះក្រុម ។ល។ ការងារបែបវិភាគនេះ តម្រូវឲ្យចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅចំពោះបញ្ហាប្រធានបទនៅក្នុងសំនួរ កាលនុប្បវត្តិដ៏សមរម្យ ប្រភពដ៏គួរទុកចិត្ត របាយការណ៍សាក្សីត្រឹមត្រូវនិងពេលវេលាដើម្បីគិត។ វាជួនកាលគឺជាករណីដែលការស៊ើបអង្កេតបែបវិភាគមិនអាចពន្យល់រឿងរ៉ាជាក់លាក់ជាលទ្ធផលនៃទិន្នន័យដែលមិន អាចមើលឃើញ ត្រូវបានលាក់បាំងឬស្រពេចស្រពិល។ ក្នុងករណីដូច្នេះ អ្នកសារព័ត៌មានចាប់ផ្តើមធ្វើការស្រាវជ្រាវ ខាងក្រៅនៃទិន្នន័យដែលដឹង។ នេះគឺ ការស៊ើបអង្កេតទម្រង់ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅបំផុត។

ការសម្ភាសន៍គឺជាការពន្យល់ខណៈពេលដែលកំពុងវិភាគ

ការសម្ភាសន៍គឺជាដំណើការវិភាគដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងការជំនួស។ នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចចែកចាយការពន្យល់ដែលបានរំពឹងពីគាត់ឬពីនាង គាត់ឬនាងស្វែងរកដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យ។ Mark Pesos ទើបតែបានធ្លាក់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពចំណាប់ខ្មាំង! អ្នកស្គាល់ធនាគារ Dosh ច្បាស់ លោក Shrewd តើអ្នកអាចពន្យល់ពួកយើងពីភាពរំជួលចិត្តដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះទំនងជាមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះទេ?…  បទសម្ភាសន៍ដែលត្រូវបានបង្កើតជាទម្រង់សំនួរនិងចម្លើយគឺជាការបំភ្លឺច្រើនបំផុត។

ព័ត៌មានគឺការបកស្រាយ

<472>នៅពេលដែលការអធិប្បាយ ការពិពណ៌នានិងការវិភាគបន្សល់ទុកតំបន់មិនគ្មានម្ចាស់ច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានអង្កេត អ្នកសារព័ត៌មានអាចបកស្រាយការពិត៖ ប្រសិនបើគាត់ឬនាងមិនអាចបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញនៃការពិត គាត់ឬនាងអាចព្យាយាម ស្វែរកពាក្យមិនត្រឹមត្រូវ ពីពួកវាដោយប្រើព័ត៌មានខ្លីៗតាមចិត្តរបស់គាត់ឬនាង។

កាអធិប្បាយគឺជាការសម្រាយខណៈពេលធ្វើការវាយតម្លៃ

មានមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាច ចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតាមយរយៈជាមួយអ្នកអានរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែទម្រង់ទាំងអស់គឺបែបអត្ថាធិប្បាយ៖ ផ្នែកទស្សនៈ ខ្ទង់ គំនូរ៖ Mark Pesos ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងកាលពីល្ងាចម្សិលមិញ ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសេចក្តីគម្រោងបញ្ឈប់បុគ្គលិក របស់គាត់ទ្រង់ទ្រាយធំ។ វាពិបាកនឹងជឿជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ វាមិនល្អសម្រាប់អ្នកអានដើម្បីវិនិច្ឆ័យនូវភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធនៃការបកស្រាយ។

វិចារណកថាគឺការបកស្រាយខណៈពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ប្រសិបើនៅទីបញ្ចប់នៃការឆ្លុះបញ្ចាំងពីបុគ្គលខ្លួន អ្នកសារព័ត៌មានឈានដល់ សម្រេចដោយផ្អែកលើតម្លៃ ជាមួយការពិចារណាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់ឬនាងបានអង្កេត វិភាគនិងបានសិក្សា ពេលនោះគាត់ឬនាងកំពុងសរសេរ វិចារណកថា៖ ការចាប់ជំរិត Mark Pesos ចំណាពេលវេលាមួយចំនួនសម្រាប់បុគ្គលិករបស់គាត់។ អ្នកអានមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសថាតើត្រូវទទួលយកឬអត់នូវទស្សនៈនេះដែលព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរការនៃទស្សនៈបែបវិចារណកថារបស់អ្នកនិពន្ធដូច្នេះវាបង្កើតជាព័ត៌មានខ្លួនឯង។