Menu

៣-ភាសាបច្ចេកទេសនៃសារព័ត៌មានបោះពុម្ព

នៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទាក់ទងគ្នាពួកគេប្រើពាក្យបច្ចេកទេសដែលមានតាំងពីការបង្កើតសារព័ត៌មានបោះពុម្ពនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការ​ទាក់ទង​បែបវិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន​អាជីព​ដែល​ខុស​ពី​សំណេរ​កាសែត។  ភាសាជាក់លាក់នេះ​គឺប្រើ​ក្រុម​ពាក្យ​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅនិង​ដំណាក់​កាល​បន្តបន្ទាប់នៃការ​វិវត្តន៍សំណេរទៅជា​ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន​។​

នៅពេលដែល​អ្នកប្រើប្រាស់ភាសាតែមួយ អ្នកអាចចែក​រំលែកបទពិសោធន៍រវាងគ្នានិងគ្នា។​

ការ​បង្កើតភាសា

អត្វបទ (“ក្រដាស”, “ការថតចម្លង”): អត្ថបទសំណេរ​សម្រាប់​បោះផ្សាយ។

ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ: ជាវិធី​ដែល​វិធានបទត្រូវបាន​សរសេរ។​

សេចក្តីផ្តើម: ឃ្លាដំបូង​ឬពាក្យដំបូង ដែល​សរសេរឡើង​ដើម្បី​ទាក់ទាញចំណាប់​អារម្មណ៍របស់អ្នកអាន។

តួសេចក្តី៖ អត្ថបទ នៅ​កណ្តាលទំព័រ ទំហំនៃពាក្យ

ប្រយោគបញ្ចប់: សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃអត្ថបទ ឃ្លាចុងក្រោយ ។

ស្តាយ៍ភាសា

គំនិតផ្តើម៖ ជាមិតិខ្លីដែលអ្នកនិពន្ធសរសេរឡើង

ព័ត៌មានថ្មី៖ aព័ត៌មានខ្លីដែលគ្មានចំណងជើង។

ការជូនដំណឹង៖ ការបញ្ចេញមតិពីជំហរ​របស់ការសែត

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្ត៖ ចំណង់ជើងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

ប្រឡោះក្រសែត៖ ជាអត្ថបទសរសេរ​ដោយ​អ្នកនិពន្ធតាមបែបបទ​ធម្មតា។ 

មតិមិត្តអ្នកអាន៖ អត្ថបទសរសេរដោយ​ប្រិយមិត្តអ្នកអាន

Wire story: ដំណឹងផ្ញើរឲ្យដោយភ្នាក់​ងារការសែត

ព័ត៌មានរស៊ើប៖ ព័ត៌មានសង្គម

វិចារណកថា៖ សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយសរសេរ​ដោយចាងហ្វាង និយកនិពន្ធកាសែត​ អ្នកសារព័ត៌មាន​ពី newsroom ឬបានពី​ការសែត​ខ្លួនឯង។

ការស៊ើបអង្កេត ៖ របាយការណ៍សាធារណៈ ការវិភាគ​និងបកស្រាយ​ព័ត៌មាន​តាមរយៈការ​ប្រមូលព័ត៌មាន​ពី​ប្រភពជាច្រើន។

ប្រអប់៖ សំណេរខ្លី​ពីរបន្ទាត់បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​តួសេចក្តី​ដើម្បីទាញចំណាប់​អារម្មណ៍​មិត្តអ្នកអាន។

ការ​សម្ភាសន៍៖ ទាក់ទង​និង​ការ​សម្ភាសន៍ រាយការណ៍​ក្នុង​ទម្រង់​សំណួរ​-និង-ចម្លើយ។

អត្ថបទតាម​ប្រធានបទ៖ អត្ថបទធម្មតា​ដែល​និយាយ​អំពី​ប្រធានបទ​ណាមួយ។

ដំណឹង​មរណភាព៖ របាយការណ៍ធ្វើកោសល្យវិច្ច័យ។

របាយការណ៍៖ សាច់រឿង​និងសក្ខីភាពអំពី​អ្វី​ដែល​បានឃើញ​និង​លឺ។

អត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖ ការ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​ទម្រង់​ជា​ការ​រាយការណ៍។

ការ​យកព័ត៌មាន​រហ័ស៖  ព័ត៌មាន​ផ្តាច់មុខ ថ្មី

ភាសា​ក្នុង​ការបោះពុម្ភផ្សាយ

មាតិការ៖ អត្ថបទខ្លីពណ៌នា​និង​សង្ខេបអត្ថបទ

ចំណងជើងធំនៃការសែត៖ ចំណងជើង​ដែលបង្កើតបានជា​ការសែត

ចំណងជើងធំ៖ អត្ថបទសំខាន់នៃចំណងជើងធំ។

ចំណងជើងរង៖ បន្ថែមឬពង្រីកចំណងជើង។

អន្តរ៖ ជាចំណងជើងកណ្ដាលដែលដាក់ក្នុងអត្ថបទ។

បន្ទាត់ដាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ៖ ឈ្មោះនិងនាមត្រកូលរបស់អ្នកនិពន្ធដែលបង្ហាញជាក្បាលទំព័រ ឬជើងទំព័រ ពេញឬជាហត្ថលេខាកាត់…

ការដាក់ចំណងជើង៖ អត្ថបទដែលអមដោយរូបភាព។

ក្រេឌីតរូបថត៖ ឈ្មោះជាងថតរូប។

ភាសាដែលពិនិត្យកែសម្រួល

ការលុប៖ ពាក្យមួយឬច្រើនបាត់ពីអត្ថបទ។

សរសេរខុស៖ កំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធ។

ពាក្យដដែលៗ៖ កំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធដែលបណ្តាលឱ្យមានពាក្យ បន្ទាត់ ឬប្រយោគដដែលៗ។ ល។

ដំណើរផ្លាស់ប្តូរ៖ បញ្ច្រាសឬលាយបញ្ចូលគ្នានូវតួអក្សរខុសអក្ខរាវិរុទ្ធ។

តួអក្សរ៖ ឯកតាតូចបំផុតប្រើសម្រាប់វាស់ចំលង ចំនួនតួអក្សរក្នុងអត្ថបទគឺជាចំនួនតួអក្សរដែលត្រូវប្រើរួមទាំងការដកឃ្លា។

ការ​បង្កើតភាសា

ជួរឈរកំពស់ទាំងមូល៖ អត្ថបទបង្ហាញក្នុងជួរឈរតែមួយដោយមិនមានចំណងជើងកណ្ដាល។

ប្រអប់៖ អត្ថបទដែលមានស៊ុមព័ទ្ធជុំវិញ។

ស៊ុម៖ បន្ទាត់ជាប់ ឬបន្ទាត់ដាច់ៗប្រើសម្រាប់បង្កើតប្រអប់ឬបំបែកអត្ថបទឬជួរឈរ។

ជើងទំព័រ៖ ជើងក្រោមនៃទំព័រ។

បង្គោល៖ ផ្នែកវិចារណកថា។

ក្បាលទំព័រ៖ ផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ។

ការផ្លោះ៖ ការបន្តអត្ថបទពីទំព័រមុខនៅលើទំព័រខាងក្នុង។

តួ៖ ផ្នែកកណ្ដាលនៃទំព័រ

ភាសានៃ “ផ្ទាំងវីនដូ”

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លី៖ សេចក្តីប្រកាសនៅលើទំព័រមុខនៃអត្ថបទដែលផ្សាយនៅ ខាងក្នុង។

ទង់៖ ផ្នែកខាងលើនៃទំព័រដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រទីមួយ ចំណងជើងនៃការបោះពុម្ពផ្សាយ និងនៅលើទំព័រខាងក្នុង ឈ្មោះផ្នែក កាលបរិច្ឆេទនិងសន្លឹកបញ្ជី។

ឃ្លាបើកបំបូង៖ អត្ថបទនៅលើទំព័រមុខដែលកិនពីលើទំព័រខាងក្នុង។

បដា៖ ចំណងជើងធំបំផុតនៅខាងលើទំព័រដំបូង។

ត្រចៀក៖ ចន្លោះដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកម្ខាងនៃបញ្ជីក្បាលទំព័រ។

របារខាងក្រោម៖ បដានៅជើងក្រោមនៃទំព័រ។

ភាសាផលិត

រៀបចំបោះពុម្ព៖  ការអនុម័តចុងក្រោយនៃទំព័រមុនពេលបោះពុម្ព។

ការបញ្ចប់៖ ការរៀបចំទម្រង់ទំព័រមុនពេល “រៀបចំបោះពុម្ព”។ 

ការក្រិតខ្នាត៖ ប្រវែងប៉ាន់ស្មានរបស់អត្ថបទ។

ប្លង់ទំព័របោះពុម្ពផ្សាយ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការបោះពុម្ពផ្សាយទាំងមូលបង្ហាញពីទីតាំងនៃអត្ថបទនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើទំព័រម្ដងមួយៗ។

សាមញ្ញបំផុត៖ ទំព័រដែលរៀបចំទាំងអស់។

L.H. (“ម៉ោងចុងក្រោយ”)៖ ទំព័រចុងក្រោយនៃកាសែត។

ភស្តុតាង៖ កំណែបោះពុម្ពនៃអត្ថបទផ្សំ។

សន្លឹក៖ ឯកតាធំបំផុតដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់វាស់ការថតចម្លង; សន្លឹកមាន 25 ជួរនៃ 60 តួអក្សរ រួមទាំងការដកឃ្លា ឧទាហរណ៍ 1500 តួអក្សរ។

សន្លឹកបញ្ជី៖ លេខទំព័រ។

អត់ចេះសោះ៖ សំណាកទំព័រឬកាសែតទាំងមូល។

បំរុង៖ ជាសំណុំនៃមាត្រាបំរុង។

មឺនុយ៖ បញ្ជីអត្ថបទដែលដាក់ពិភាក្សា រឺរក្សាទុក រឺបញ្ជីទំព័រដែលត្រូវបំពេញ។

ប្លង់កន្លែង៖ កន្លែងដាក់ចំណងជើង អត្ថបទ រូបភាព និងស៊ុមទំព័ររៀបតាមតាមលំដាប់លំដោយក្នុងរូបគំរូ។

ការតុបតែង៖ ការរៀបចំអត្ថបទ និងរូបថតនៅលើទំព័រ។

ក្រេឌីត៖ ប្រអប់ដែលមានព័ត៌មានស្របច្បាប់ទាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិនិងការរៀបចំ របស់កាសែត។

ទំព័រទាន់ក្ដៅៗ ៖ ទំព័រផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ទំព័រធម្មតា៖ ទំព័រដែលបានរៀបចំទុកជាមុន។

មាតិកា៖ ការសង្ខេបខ្លឹមសាររបស់កាសែត។

ភាសាដែលហាមឃាត់

កុំ “រាលដាល”៖ ចៀសវាងពីការសរសេរអត្ថបទដូចករណីប្រសិនបើអ្នកកំពុងប៉ាតដំណាប់លើនំប៉័ង…

កុំ “រាលដាល”៖ កុំសរសេររហូតដល់ 100 បន្ទាត់រៀបរាប់ពីអ្វីដែលត្រូវសរសេរត្រឹមតែ 50 បន្ទាប់។

កុំសរសេរឬនិពន្ធអ្វីដែលមិនពិត៖ សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ការសរសេរគ្មានការពិត គឺទង្វើគ្មានបទដ្ឋានសីលធម៌ និងមិនស្មោះត្រង់។