Menu

១៥-បច្ចេកទេសបទសម្ភាសន៍

វាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការអោយនរណាម្នាក់និយាយនៅពេលដែលពួកគេមិនចង់និយាយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងជជែកគ្នាប៉ុន្តែមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ឬនិយាយដោយពាក្យលាក់បាំងព្រោះខ្លាចនិយាយច្រើនពេក។ ការធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរបៀបមួយដែលទាក់ទាញព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់មិនត្រឹមតែត្រូវការចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺភាពប៉ិនប្រសព្វ ជំនាញនិងសូម្បីតែឧបាយកលទៀតផង។ ក្នុងផ្នែកសារព័ត៌មាន កិច្ចសម្ភាសន៍គឺជាសីល្បៈ។

អាថ័កំបាំងទាំង ១0 សម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏ល្អ៖ 

  1. បង្កើតបរិយាកាសនៃសេចក្តីទុកចិត្ត

កិច្ចសម្ភាសន៍ប្រៀបដូចជាការប្រកួតកីឡា។ អ្នកសម្ភាសន៍តែងតែចាប់ផ្តើមក្នុងឋានៈអន់ជាងគេព្រោះពួកគេជាអ្នកសួពីអ្វីមួយ។ ដើម្បីឲ្យល្បែងកាន់នេះកាន់តែមានភាពស្និទស្នាល កិច្ចសម្ភាសន៍ត្រូវតែប្រើវិធីសាស្ត្រដោយការយកចិត្តទុកដាក់ ការសរសេរទៅកាន់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍កាន់តែទុកចិត្តជាទូរស័ព្ទទៅ។ វាចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដែលអ្នកបានសម្ភាសន៍ថាថារឿងរ៉ាវសាក្សីរបស់ពួកគេមានតម្លៃនិងធានាថាមិនមានអ្វីដែលពួកគេនិយាយនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយដោយគ្មានការ ការយល់ព្រមរបស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរទៅកាន់ Mark Pesos សម្រាប់ប្រត្តិកម្មរបស់គាត់ចំពោះការរកឃើញរបស់ខ្ញុំអំពីការបង្កើត ឡើងនៃការរិយាល័យកណ្តាលធនាគារ Dosh នូវកន្លែងធម្មជាតិដែលត្រូវបានការពារ ខ្ញុំកំពុងព្យាយាមលួងលោម គាត់។ ខ្ញុំលើកឡើងពីការដែលដូចអ្នកសម្ភាសន៍ ខ្ញុំកំពុងផ្តល់ឲ្យគាត់នូវទម្រង់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការនិយាយត្រឌិតអំពីវិធី សាស្រ្តរបស់គាត់ដែលមានគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើកោះ….

  1. ចូរប្រាកដថាអ្នកកាន់កាតទាំងអស់

សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកដំណាងដែលជាប់ឆ្នោត មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នាយកក្រុមហ៊ុននិងអ្នកនិពន្ធមិនដូចគ្នាទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកដែលអ្នកសម្ភាសន៍ កិច្ចសម្ភាសន៍ នេះត្រឹមតែមានផ្លែផ្កាប្រសិនបើអ្នករៀបចំខ្លួន បានល្អ។ ខ្ញុំសំណូពរសម្ភាសន៍ជាមួយ Mark Pesos នៅពេលដែលត្រៀមខ្ផួនប្រឈមជាមួយគាត់។ ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រមូលទិន្នន័យឯកសារច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីគាត់ មិត្តរបស់គាត់ សត្រូវរបស់គាត់<110> និងនៅពេលខ្ញុំមាន “សេចក្តីណែនាំសម្ភាសន៍” ដ៏រឹងមាំ វាមានន័យថា តារាងសំនួរដែលមាន ព័ត៌មានលម្អិត និងត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ប្រឈមទៅនឹងតាកទិចសប្បាយរីករាយរបស់គាតិនិងការពិតប្រជែង គាត់…..

  1. ជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ

កិច្ខសម្ភាសន៍មានបីប្រភេទដែលផ្តល់លទ្ធផលផ្សេងៗគ្នា។

កិច្ចសម្ភាសន៍ដែលបានរៀបរៀង  រួមមានការបង្កើតសំនួរជាក់លាក់ខ្លាំងនិងបដិសេធ ការនិយាយបង្វែងដាន និងចម្លើយបង្វៀង។ វាជាវិធានការដ៏ក្រេវក្រោធ មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុទម្រង់ខ្លីៗដូចជា “ទស្សនៈមនុស្សសាមញ្ញ” សំនួរទាំងបី សំនួរនិមួយៗមានចម្លើយប្រាំបន្ទាត់… យើងនឹងមិនសម្ភាសធនាគារិកដ៏ល្បីដោយប្រើ”ទស្សនៈមនុស្សសាមញ្ញ”! ”!

* កិច្ចសម្ភាសន៍ដែលមិនត្រូវបានរៀបចំជាទម្រង់  រួមមានសួរគ្រប់សំនួរតំបូដែលបើកចំហរហើយ បន្ទាប់មកអនុញ្ញាតអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសឆ្លើយតាមអ្វីដែលពួគេចូលចិត្ត។ វិធីសាស្ត្រធូរលុងនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ស្វែងរកបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃអ្នកដែលគេសម្ភាសនៅពេលអ្នកពិតជាមិន ដឹងច្រើនអំពីពួកវា ប៉ុន្តែកម្របង្កើតសំនួរណាមួយ។  ប្រសិនបើគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យ Mark Pesos ពិតណាស់គាត់នឹងមិនប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងរ៉ាវអំពីរបៀបដែលគាត់ទទួលបាន លិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីសាងសង់អគារដែលមានសុវត្ថិភាពដ៏ខ្ពស់របស់គាត់នៅលើទីតាំងធម្មជាតិដែលត្រូវបានការពារ។

* កិច្ចសម្ភាសន៍ដែលត្រូវបានរៀបចំជាទម្រង់បានពាក់កណ្តាល សមរម្យបំផុតសម្រាប់ផ្នែកសារព័ត៌មាន។ វាមានជម្រើសរវាងសំនួរដែលបើនិងបិទជាទូរទៅនិងលម្អិត។ វិធីសាស្ត្រដែលមានជម្រើសផ្សេងនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសួរសំនួរម្តងទៀត ជំរុញកិច្ចសន្ទនា និងបង្កើត បរិយាកាសនៃការចែករំលែកឬសូម្បីតែកិច្ចសហការ។ ខ្ញុំនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររង្វង់ទាំងអស់នេះជាមួយ Makr Peso។ ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយគ្រប់សំនួរទូទៅ៖ “ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសការផ្លាស់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Dosh ទៅកោះ Moray?” ខ្ញុំនឹងឱ្យគាត់និយាយដោយសេរីមួយរយៈ។ ខ្ញុំនឹងមិនរំខានទេ។ ដោយស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងញញឹមខ្ញុំ នឹងធ្វើឱ្យគាត់មានភាពងាយស្រួល។ នៅពេលដែលគាត់កំពុងនិយាយ ខ្ញុំនឹងសួរគាត់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមនូវសំនួរជាក់លាក់ដែលគាំទ្រ

ដោយឯកសារយោងដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំនាញរបស់ខ្ញុំ។ “កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅកោះMoray ខ្ញុំបានទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយសមាជិកការិយាល័យ

ជាតិសម្រាប់តំបន់ការពារហើយខ្ញុំត្រូវបានប្រាប់ ថាអ្នកបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការលើកលែងដែល

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាងសង់លើកោះនេះ។

តើវាជាការពិតមែនទេ?” 

  1. ជ្រើសរើសកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ

អ្នកមិនអាចសម្ភាសមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានទេ។ អ្នកមិនអាចសម្ភាស Mark Pesos នៅហាងស្រាក្នុងតំបន់បានទេ។ អ្នកមិនអាចសម្ភាស Mark Pesos នៅហាងស្រាក្នុងតំបន់បានទេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកសម្ភាសន៍ អ្នកត្រូវទៅរកគាត់ សំឡេងអ៊ូអរនៅជុំវិញគឺ រំខានហើយវត្តមានរបស់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលឃើញការសន្ទនា

អាចនឹងធ្វើឱ្យអ្នកសម្ភាសន៍ របស់អ្នកបញ្ឈប់ការសម្ភាសន៍របស់អ្នក។

 ជ្រើសរើសកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិភាពការិយាល័យការិយាល័យឬបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ។ កន្លែងសាធារណៈអាចមានលក្ខណៈសមរម្យនៅពេលដែលអ្នកជជែកក្រៅផ្លូវការជាមួយសាក្សីបន្ទាប់បន្សំឬអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដែលអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេមិនអាចត្រូវបានរកឃើញដោយសាធារណៈជនឡើយ។

  1. ជ្រើសរើសសម្លេងត្រឹមត្រូវ

កិច្ចសម្ភាសន៍អាចដូចជាល្បែង ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រដាល់ទេ។ វាជាការប្រជុំគ្នាទល់មុខមិនច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗព្យាយាមលួងលោមអ្នកផ្សេង។ ភាពក្រេវក្រោធពីអ្នកសម្ភាសន៍គឺមិនមានផ្លែផ្កាទេ។ ភាពខ្លាំងក្លានឹងមិនផ្តល់ហេតុផលដល់អ្នកដែលត្រវគេសម្ភាសដើម្បីទុកចិត្តអ្នកឡើយ។ អ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាសមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកទេ។ វាមិនមែននិយាយអំពីការបង្កររឿង ការប្រយុទ្ធឬការធ្វើឱ្យពួកគេធ្លាក់ចុះនោះទេ។ វានិយាយអំពីការបង្កើតបរិយាកាសនៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវមានការសន្ទនា។ សម្លេងត្រឹមត្រូវគឺអព្យាក្រឹត អត់ធ្មត់និងស្វាគមន៍។ ខ្ញុំមិន ចែករំលែកគំនិតរបស់ Mark Pesos’ តែខ្ញុំទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការ

បញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការជំទាស់ ខ្ញុំធ្វើដូច្នេះដោយគួរសម។

  1. ដឹងពីរបៀបសួរសំនួរបស់អ្នក

សំនួរដែលលម្អៀង មិនច្បាស់ឬមិនទាក់ទងនឹងប្រធានបទនឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសរបស់

អ្នកមានភាពងាយស្រួលទេ។ វិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងការសួរសំនួរច្បាស់លាស់ ដែលក្នុងនោះពាក្យនីមួយៗមានតុល្យភាពជាមួយនឹងលំដាប់ដែលមានលំហូរតាមលំដាប់ឡូជីខលជុំវិញបញ្ហាសំខាន់ហើយដែលបង្ហាញអ្នកដែលគេសម្ភាសតាមរយៈភាពស្ថិតស្ថេរនិងភាពហ្មត់ចត់របស់ពួកគេដែលអ្នកមានការយល់ដឹងល្អអំពីប្រធានបទឬករណីដែលអ្នកកំពុងពិភាក្សា។ នេះជាមូលហេតុដែល “មគ្គុទេសន៍សម្ភាស” គឺសំខាន់ណាស់ ការបង្កើតមគ្គុទេសន៍នេះមុនពេលកិច្ចសម្ភាសន៍របស់អ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករក្សាការគ្រប់ គ្រងបានទោះបីអ្នកត្រូវបានសម្ភាសរបស់អ្នកមានឆ្លងកាត់ញ្ហានេះក៏ដោយ….ប្រសិនបើខ្ញុំសួសំនួរ Mark Pesos ពីការវិនិយោគដែលតំណាងឲ្យអគារដែលមាន

សុវត្ថិភាពខ្ពស់ ខ្ញុំត្រូវការចំនុចខ្លាំងមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រៀបធៀប ឧទាហរណ៍តួលេខដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់លើការសាងសង់អាគារបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលគូប្រជែងរបស់គាត់គឺ ធនាគារ រិក Bill Bath បានសាងសង់នាពេលថ្មីៗនេះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកដែលខ្ញុំសម្ភាសនឹងមិនធ្វើឱ្យខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរ។

  1. សួរសំណួរត្រឹមត្រូវ

សំណួរល្អគឺច្បាស់ ច្បាស់លាស់ មានភាពវៃឆ្លាត អព្យាក្រឹត បង្កើតបានតាមរបៀបដែលវាមិននាំមុខគេទេ, ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ដែលចម្លើយនាំឱ្យអ្នកសម្ភាសន៍ខិតទៅជិតព័ត៌មានដែលពួកគេ កំពុងស្វែងរកពីអ្នកដែលគេសម្ភាស។ នេះអាចជាសំនួររបន្ទាប់បន្សំ។ ការសួរសំនួរបន្ទាប់បន្សំត្រឹមត្រូវនៅពេលត្រឹមត្រូវត្រូវការចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទរបស់អ្នក។ អ្នកសម្ភាសន៍ទទួលជោគជ័យតាមរយៈវឌ្ឍន៍ភាពនៃសំនួររបស់ពួកគេដោយចាប់ផ្ដើមពីសំនួរសាមញ្ញបំផុតនិងបញ្ចប់ដោយសំនួរបន្ទាប់បន្សំដ៏ស្មុគស្មាញបំផុត។ ខ្ញុំនឹងមានសំណួរបន្ទាប់បន្សំល្អដើម្បីសួរលោក Mark Pesos នៅពេលដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការលើកលែងដែលអនុញ្ញាតឱ្យគាត់សាងសង់លើកោះ Moray៖ “អគារការិយាល័យកណ្តាលថ្មីនេះតំណាងឱ្យការវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ធនាគារ Dosh។ តើបុគ្គលិករបស់អ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណា? តើការលែងត្រូវការតទៅទៀតត្រូវបានប្រកាសភ្លាមៗមុនពេលដែលអ្នកត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅតែមាននៅក្នុងរបៀបវារៈឬ? 

  1. កុំរិះគុណខ្លួនឯង

សំនួររត្រឹមត្រូវពេលខ្លះនាំឱ្យមានការគេចវេសឬការបដិសេធមិនឆ្លើយ។ តែ កុំបោះបង់ចោល។  អ្នកជា “អ្នកស្វែងរកសេចក្តីពិត” ហើយដូច្នេះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្នុងការសួរម្តងទៀតដោយភាពគួរសម ភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងច្បាស់យ៉ាងហោចណាស់ម្តង។ ប្រសិនបើ មិនទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងនេះ ការបដិសេធរបស់អ្នកដែលគេសម្ភាសក្លាយជាការពិតដែលប្រាប់អ្នកអាន។ ខ្ញុំរំពឹងថាលោក Mark Pesos នឹងមិនឆ្លើយសំនួរបន្ទាប់បន្សំរបស់ខ្ញុំទេ។ ប្រសិនបើគាត់បាននិយាយថាគាត់ចង់លុបចោលនូវផែនការលែងត្រូវការតទៅទៀតតាមអ្វីដែលត្រូវបានប្រកាស ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងជួយគាត់ឱ្យធូរស្រាលពី ភារកិច្ចរបស់គាត់នៅឯកិច្ចប្រជុំទូទៅលើកក្រោយទៀត។ ប៉ុន្តែប្រសិនប់គាត់បដិសេធ ខ្ញុំនឹងរួមបញ្ចូលក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំ…

  1. ចម្លងប៉ុន្តែកុំបោះបង់ចោលការពិត

ការកត់ត្រាកិច្ចសម្ភាសន៍មានន័យថាអ្នកសម្ភាសន៍មិនចាំបាច់កត់ចំណាំជាបន្តបន្ទាប់ហើយផ្តល់ការធានាដល់ អ្នកដែលគេសម្ភាសថាពាក្យសម្តីរបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានបង្ខូចការពិតឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចថតបានតែតាមការយល់ព្រមរបស់អ្នកដែលគេសម្ភាសប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកត្រូវតែយល់ព្រមបញ្ឈប់ការថតប្រសិនបើអ្នកដែលគេសម្ភាសស្នើសុំ។ អ្នកក៏គួរតែបញ្ឈប់ការថតសម្លេងដោយខ្លួនឯងចេញពីភាពគួរសមនៅពេលមានការរំខានបន្តិចបន្តួចចំពោះការសន្ទនារបស់អ្នកដូចជាការហៅទូរស័ព្ទជាដើម។ ការកត់ត្រាមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់កត់ចំណាំទេ នៅពេលមានសកម្មភាពពិភាក្សា ចូរកត់ចំណាំនូវអ្វីដែលនឹងមិនលេចឡើងនៅលើការថតសម្លេង៖ ស្នាមញញឹម ការញាក់មុខញាក់មាត់ ភាពស្ទាក់ស្ទើរនិងការញាក់សាច់ដុំ។ល។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការសម្ភាស ចូរពិភាក្សាថាតើរបាយការណ៍ណាមួយដែលត្រូវការលុបចោលនៅពេលចម្លង។

  1. សន្និដ្ឋានជាមួយភាពច្បាស់លាស់

ការបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ក៏ជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសថាតើពាក្យសម្តីរបស់ពួកគេនឹងត្រូវប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បី ចៀសវាងការយល់ច្រឡំណាមួយ៖ ការបង្កើតពេញលេញនូវ

សំនួរនិងចម្លើយ ការបង្កើតដោយផ្នែកជាការដកស្រង់ឬដកស្រង់ដែលបានជ្រើសរើស ដោយការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកការបោះពុម្ពផ្សាយដោយមានសិទ្ធិពិនិត្យឡើងវិញ។ ល។ វាជាជម្រើសរបស់អ្នកសម្ភាសន៍ដែលផ្តល់នូវតម្លាភាពពេញលេញជាមួយ អ្នកដែលគេសម្ភាស។ កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ ជាមួយ Mark Pesos នឹង ដូចធម្មតាគឺច្បាស់ទាំងស្រុង៖ គាត់អនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំកត់ត្រារាល់អ្វីដែលគាត់និយាយនិងបង្កើតជាសម្តីរបស់គាត់ដូចខ្ញុំ សូមជូនពរ … ប៉ុន្តែសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធពួកគេ។ វាជាពាក្យរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងខ្ញុំវាហាក់ដូចជាមានការសម្របសម្រួលត្រឹមត្រូវ។