Menu

៨/ ការពិនិត្យមើលការពិត

នៅក្នុងយុគសម័យ​នៃ​បណ្តាញសង្គមនេះ ព័ត៌មានមិនពិត​និង​ការចែករំលែកមិនពិត ការពិនិត្យរកការពិត​គឺ​ជាប្រធានបទដ៏ពេញនិយម​ក្នុង​បន្ទប់ព័ត៌មាន។​

ប្រវត្តិសង្ខេបអំពី fact-checking

ការ​ពិនិត្យមើលការ​ពិត​គឺត្រូវបាន​លេចចេញរូបរាងឡើងនៅទស្សវត្សន៍ 90 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក​ និងត្រូវ​បានប្រើប្រាស់ដំបូងគេ​ដោយ​អ្នកសារព័ត៌មានបែប​ស៊ើបអង្កេត។​ វាការ​ត្រូវ​បានអភិវឌ្ឍន៍​នៅក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មាន​ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ  2000-2010 ដើម្បីប្រឆាំងទៅនិងការ​ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​មិនពិតនៅលើ​អនឡាញ នៅលើ​បណ្តាញសង្គម​និង​គេហទំព័រទ្រឹស្តីបោកប្រាស់  ហើយ​ពេលខ្លះ​ព័ត៌មាន​មិនពិតទាំងនេះមានប្រភពចេញពី​មាត់​មេដឹកនាំនយោបាយ​ផងដែរ។​

នៅ​ចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មានទាំងអស់​គឺមាន​អ្នកសារព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ជំនាញ​ក្នុងការ​ពិនិត្យ​រកមើលការពិត។​ ដោយការ​ប្រើប្រាស់កម្មវិធីអនឡាញ​និង​វិធីសាស្រ្តមានប្រយោជន៍មួយចំនួន ពួកគេបាន​ខំប្រឹង​អស់ពីសមត្ថភាព​ដើម្បីដោះស្រាយ​​ការជជែកវែកញែក​ដែលជាញឹកញាប់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងពិបាកកំណត់។ ក្រុមការងារ​ដែលមាន​កេរ្តី៍ឈ្មោះល្បីសម្រាប់ការងារនេះគឺReality Check by the BBC and Full Fact, គឺជា​ស្ថានប័ន្ថពិនិត្យព័ត៌មានពិតឯករាជ្យនៅអង់គ្លេស។​ វាក៏មានគេហទំព័រមួយចំនួនដែល​មានជំនាញទៅលើ​ទ្រឹស្តីបោកប្រាស់ផងដែរ​ដូចជា  Snopes ជាដើម។​

ការ​អនុវត្តបែបវិទ្យាសាស្រ្តប្រៀបធៀប quasi-scientific  ក្នុងការ​ពោលថា  “ខ្ញុំមិនដឹង” គឺអាច​ទទួលយកបាន។​

វិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែង វិធីសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលបានមកពីប្រពៃណីអ្នកសារព័ត៌មាន Anglo-Saxon ជាជាងតាមវិធីសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានដទៃទៀតយកមកប្រើ ដូចជាបារាំងជាដើម។ គ្មានគុណវុឌ្ឍិទៀតទេ មិនកាន់តំណែងនយោបាយទៀត លែងផ្ដល់សំលេងដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ពីពេលនេះទៅ ការពិតគឺជាស្ដេច ហើយការពិតគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញឱ្យឃើញច្បាស់លាស់ និងត្រូវបានកំណត់។ អ្នកត្រួតពិនិត្យអង្គហេតុ ពឹងផ្អែកតែលើឯកសារ (អត្ថបទ រូបភាព រូបថត វីដេអូ របាយការណ៍។ល។) ដើម្បីបញ្ជាក់ ឬបដិសេធរាល់បញ្ហាដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ប្រសិនបើបញ្ហាមួយមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយ ពួកគេបន្តការតាមដានស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់ ហើយបើកបង្ហាញការរកឃើញរបស់ពួកគេដល់សាធារណជន ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានចម្លើយទាំងអស់ទេ។ 

ការពិនិត្យការពិ​ត​ក្នុងយុគសម័យព័ត៌មាន​ប្រឌិត​

ដើម្បី​ធ្វើការ​បញ្ជាក់ការពិត មនុស្សត្រូវ​ទទួលស្គាល់​ថាពួកគេ​ត្រូវ​ការ​និយាយ​ការ​ពិត។  ក្នុងយុគសម័យក្រោយសេចក្ដីពិត ដែលឃើញមានទ្រឹស្ដីការឃុបឃិតរួមគំនិតគ្នាឡើងវិញ វាពិបាកណាស់សម្រាប់អ្នកអង្កេតការពិតធ្វើការរបស់ពួកគេដោយសន្តិភាព។

ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ការអង្កេតការពិតត្រូវបានគេរិះគន់ជានិច្ចកាល។ លើសពីនេះទៀត វាមិនមានផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់លើការបោះឆ្នោត (Brexit) នៅចក្រភពអង់គ្លេស ឬការបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ (Donald Trump) ជាប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ ដែលការបោះឆ្នោតចំនួនពីរលើក យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតត្រូវបានបំពុលដោយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ។