Menu

១៣/ ការបង្ហាញទិន្នន័យ

បន្ទាប់ពីការលេចចេញជាថ្មីនៃសារព័ត៌មានទិន្នន័យ ការអនុវត្តន៍មួយផ្សេងទៀតបានចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖ គឺការបង្ហាញទិន្នន័យ។ ឬរបៀបបង្ហាញទិន្នន័យស្មុគស្មាញ និងបច្ចេកទេសតាមរបៀបដែលពួកគេអាចយល់បានភ្លាមៗ។

ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយនិងចាក់ពណ៌ទិន្នន័យ

ការបង្កើតទិន្នន័យណាមួយដែលអ្នកចង់រួមបញ្ចូលនៅក្នុងការបង្ហាញ គឺជារឿងមួយដែលកំណត់ការបង្ហាញត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទិន្នន័យនោះគឺជាទិន្នន័យមួយទៀត។ នៅក្នុងចន្លោះបំពេញនេះពិតណាស់មិនមានចម្លើយច្បាស់លាស់ទេ ហើយប្រសិនបើអ្នកមានសំណាងដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍និង / ឬអ្នកឌីហ្សាញ នោះអ្នកអាចរកដំណោះស្រាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្កើតការបង្ហាញរបស់អ្នកជានិច្ច។

ដោយបាននិយាយថាសាលព័ត៌មានមិនតែងតែមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដាក់អ្នកឯកទេសជាច្រើនឱ្យធ្វើការលើការបង្ហាញ ហើយអ្នកនឹងត្រូវដឹងអំពីច្បាប់មូលដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមិនបំភាន់មិតអ្នកអានរបស់អ្នក។

ជ្រើសរើសការបង្ហាញរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ចូរយើងពិភាក្សារឿងទ្រង់ទ្រាយមុនគេបង្អស់ ការបែងចែក ការវិវត្តន៍តាមពេលវេលា និងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានបង្ហាញតាមរបៀបដូចគ្នាទេ។ វិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីកំណត់វិធីបង្ហាញទិន្នន័យដែលអ្នកមានគឺត្រូវប្រើ កម្មវិធីនេះ ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយអង្គភាពសារពត៌មាន Financial Times។

មិនមានច្បាប់ណាដែលឆ្លាក់នៅក្នុងថ្មនៅពេលនិយាយអំពីពណ៌ដែលអ្នកនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់អ្នក ប៉ុន្តែញ្ញាណធម្មតាមិនដែលត្រូវបានគេស្មាននោះទេ។ ចូរយើងប្រើឧទាហរណ៍លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបង្កើតការបង្ហាញ នៃតុល្យភាពនយោបាយនៅក្នុងសន្និបាត វាជាគំនិតល្អក្នុងការបង្ហាញអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមពណ៌ផ្កាឈូក ឬក្រហម ហើយអ្នកនយោបាយស្តាំនិយមពណ៌ខៀវនិងពណ៌បៃតង។ ព្យាយាមលាយពណ៌ទាំងនេះហើយអ្នកនឹងឃើញថាការបង្ហាញនឹងមិនអាចយល់បាន។

កម្មវិធីពីរបីដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់

មានកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃតាមអ៊ិនធឺណីតតជាច្រើនដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីសាកល្បងការបង្ហាញ សាមញ្ញមួយចំនួន។ Datawrapper, ដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងងាយស្រួលនិងងាយលប្រើត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសាលព័ត៌មានជាច្រើនសម្រាប់ការបង្ហាញ ទាំងតួលេខអ្នកគ្មានការងារធ្វើ និងការបែងចែកថវិកាប្រចាំឆ្នាំ។

Infogram រាងស្មុគ្រស្មាញប្រើបន្តិច ប៉ុន្តែវានឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលើសពីការផលិតការបង្ហាញសាមញ្ញ។ អ្នកនឹងអាចបង្កើតមាតិកាជាមួយអត្ថបទ វីដេអូបង្កប់ ។ល។