Menu

18. រៀបចំព័ត៌មានតាមលំដាប់នៃភាពសំខាន់ និងបង្កើតតារាងលម្អិតព័ត៌មានពីប្រធានបទដែលត្រូវផ្សាយ

តារាងលម្អិតពីប្រធានបទត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីលំដាប់ថ្នាក់ភាពសំខាន់នៃព័ត៌មាន និងចង្វាក់នៃការផ្សាយព័ត៌មានទាំងមូល។ វាជួយឲ្យមើលឃើញនូវព័ត៌មាន ដោយមានគ្រប់ដំណាក់កាលតាមលំដាប់លំដោយនៃដំណើរការ។ វារួមបញ្ចូលទាំងទំនាក់ទំនងនៃព័ត៌មានដែលបរិយាយដោយអ្នកអត្ថាធិប្បាយ ឬធាតុនៃសោភ័ណភាព ដូចជាបទភ្លេងខ្លីៗ វិធីផ្លាស់ប្តូរប្លង់តាមរយៈការបំបែកអេក្រង់ និងបច្ចេកទេសថតវីដេអូជាដើម។

តារាងលម្អិតព័ត៌មានពីប្រធានដែលត្រូវផ្សាយ មិនអាចកំណត់បានឡើយ។

តារាងការងារនេះត្រូវបានបញ្ចប់មួយម៉ោង ឬពីរម៉ោងមុនការផ្សាយ។ វាត្រូវបានចែកចាយដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការផ្សាយ។ ជាការពិតណាស់ គេអាចផ្លាស់ប្តូរវាទាំងស្រុងនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយ ឬដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងដោយឥតព្រាងទុក។ ក្នុងករណីនេះ វាចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរលំដាប់នៃសមាសភាគទាំងអស់ដែលត្រូវធ្វើក្នុងស្ទូឌីយោ (សេចក្តីណែនាំរឿងរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយ សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់រឿង ការសម្ភាសន៍វាគ្មិនក្នុងស្ទូឌីយោ ឬការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីខាងក្រៅមកកាន់ស្ទូឌីយោ) និងបទយកការណ៍។

គំរូតារាងលម្អិតព័ត៌មានពីប្រធានបទដែលត្រូវផ្សាយ

លំដាប់

អនុម័ត

សំឡេង

ចំណងជើង

ក្រុមការងារ

ប្រភព

រយៈពេល

រយៈពេលកើនឡើង

បន្ថយពេលវេលា

បញ្ចូលព័ត៌មានបន្ថែមលើអេក្រង់

យល់ព្រម

ស្ទូឌីយោ

ការណែនាំ/ចំណងជើង

ប្រុយណូ ឡូសស្យែរ

 

២០ វិនាទី

 

២០ នាទី

ប្រុយណូ ឡូសស្យែ

យល់ព្រម

ចំណងជើង (off)

ភាពត្រជាក់/ការល្បាត

ប្រុយណូ ឡូសស្យែរ

ម៉ាស៊ីនមេ A

៤ វិនាទី

២០ វិនាទី

១៩ នាទី ៤០ វិនាទី

 

យល់ព្រម

ចំណងជើង (off)

ពិព័រណ៍៖ វ៉ាន ហ្គោ

ប្រុយណូ ឡូសស្យែរ

ម៉ាស៊ីនមេ A

៤ វិនាទី

២៤ វិនាទី

១៩ នាទី ៣៦ វិនាទី

 

យល់ព្រម

ភ្លេង (ក្នុងស្ទូឌីយោ)

បទភ្លេងខ្លី ១៣ ម៉ោង

 

ម៉ាស៊ីនមេ C

២ វិនាទី

២៨ វិនាទី

១៩ នាទី ៣២ វិនាទី

 

យល់ព្រម

ស្ទូឌីយោ

ការណែនាំ/ភាពត្រជាក់

ប្រុយណូ ឡូសស្យែ

 

៨ វិនាទី

៤៦ វិនាទី

១៩ នាទី ៣០ វិនាទី

 

ប្រចាំការ

បទយកការណ៍

ផែនការជួយសង្គ្រោះ៖ ខ្វះទីជម្រក

អាលី ឌុយប័រ/ឆាល យេហ្កាន/គ្រីស្ទៀន មីសរី

ម៉ាស៊ីនមេ A

២ នាទី

៥៤ វិនាទី

១៨ នាទី ២២ វិនាទី

ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យ៖ អូលីវីយេ ឡេតម៉េ

យល់ព្រម

ស្ទូឌីយោ

 

ប្រុយណូ ឡូសស្យែ

 

១៥ វិនាទី

២ នាទី ៣៨ វិនាទី

១៦ នាទី ២២ វិនាទ

 

យល់ព្រម

បទយកការណ៍

ពិព័រណ៍៖ ធានារ៉ាប់រង/គំនូរ

ហ្វីលីព ឡាសកាំង/អ៊ីសាបែល វ៉ូរ៉ាឡាំង

ម៉ាស៊ីនមេ B

២ នាទី ៣០ វិនាទី

 

១៦ នាទី ៧ វិនាទី

អ្នកអភិរក្ស៖ ហ្សង់ ឡង់ត្រុក

សម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍នីមួយៗ បន្ទាប់ពីបង្ហាញចំណងជើង ឬឈ្មោះក្រុមការងារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រួច ជារឿយៗ គេគូសបញ្ជាក់ពាក្យពីរ ឬបីម៉ាត់ចុងក្រោយនៃសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយ ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារត្រៀមលក្ខណៈធានានូវភាពរលូនរវាងការបញ្ចប់នៃការផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ និងការវិលត្រឡប់មកជួបអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោវិញ (សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់រឿង ឬការជូនដំណឹងពីសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទាប់)។

ទម្រង់នៃព័ត៌មានទូរទស្សន៍

  • ព័ត៌មាន « ប៉ោង » ៖ សេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីត្រូវបានបន្តដោយឯកសារវែងនៅពាក់កណ្តាល បន្ទាប់មក ត្រឡប់មកកាន់ព័ត៌មានខ្លី ឬប្រធានបទខ្លីនៅចុងបញ្ចប់នៃការផ្សាយព័ត៌មាន។
  • ព័ត៌មាន « ផត »​ ៖ សេចក្តីរាយការណ៍វែងបំផុតស្ថិតនៅចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាន។
  • ព័ត៌មានអាចមានទម្រង់ជា « រលក »៖ ទម្រង់នេះច្រើនឃើញនៅក្នុងសារព័ត៌មានរូបភាពទាំងអស់។ ប្រវែងនៃសេចក្តីរាយការណ៍គឺស្មើគ្នាទាំងអស់។

សារព័ត៌មាន « រូបភាពទាំងអស់ » ត្រូវបានកែសម្រួលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់។

ធាតុទាំងអស់ត្រូវបានញែកពីគ្នាដោយបទភ្លេងខ្លីៗប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន! ការណែនាំទាក់ទិននឹងប្រធានបទដែលធ្វើឡើងដោយពិធីករ ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែរ។ ដូច្នេះ គួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលប៉ះពាល់នៃអត្ថន័យ ពីព្រោះថាជាញឹកញាប់ ទូរទស្សនិកជនច្រើនច្រលំខ្លឹមសាររវាងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរ។

យោងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យណាដែលបង្កើតលំដាប់លំដោយនៃព័ត៌មាន ?

ជាទូទៅ សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានព័ត៌មានច្រើនជាងគេត្រូវបានដាក់នៅដើមដំបូង រីឯផ្នែកដែលមិនសូវមានទម្ងន់ ដាក់នៅខាងចុង។ ប៉ុន្តែ អ្វីៗក៏អាចផ្លាស់ប្តូរបានដែរ៖

  • ព័ត៌មានក្រៅមាតិកា ដាក់នៅខាងដើម
  • សំណុំរឿងធំៗនៅកណ្តាល ឬចុងបញ្ចប់
  • ផ្សាយផ្ទាល់ ស្ថិតនៅខាងដើម ឬ « ចុងបញ្ចប់ » នៃព័ត៌មាន
  • « ភាគបន្ត » ឬ « វគ្គបន្ទាប់ » ស្ថិតនៅកណ្តាល។ វីដេអូខ្លីឃោសនារឿងបង្ហាញវគ្គខ្លះៗនៃបទយកការណ៍ពីរ ឬបីដែលនឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលបន្តិចទៀត ដាក់នៅពាក់កណ្តាលនៃការផ្សាយព័ត៌មាន។
  • បង្ហាញចំណងជើងរឿងសំខាន់ៗឡើងវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាន។

មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពិភពលោកពីក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោ៖

  • ការបញ្ជូនទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ពីពិភពខាងក្រៅចូលមកកាន់បន្ទប់ស្ទូឌីយោ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយកម្មវិធី ធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ពីចម្ងាយជាមួយវាគ្មិន អ្នកជំនាញ ឬអ្នកសារព័ត៌មាន។
  • រាយការណ៍ព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុ គឺបង្ហាញពីការងារសារព័ត៌មានផង និងធាតុពិតជាក់ស្តែងពីកន្លែងកើតហេតុផង។ វានាំមកនូវព័ត៌មានបន្ថែមនៅចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍ (ចំពោះការផ្សាយមិនផ្ទាល់) ឬអាចគ្របដណ្តប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៅនឹងកន្លែង (ចំពោះការផ្សាយផ្ទាល់)។