Menu

១-របៀបវារៈប្រចាំថ្ងៃ

អ្នកសារព័ត៌មានងប់ងល់ទៅនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗជុំវិញ​ពិភព​លោក? ពួកគេ​មាន​តម្រូវ​ការ​ “ព័ត៌មាន” ដ៏មហិមា​ដែលចង់ចែករំលែក​ជាមួយ​មនុស្សជុំវិញខ្លួន។  ពួកគេចង់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅជុំវិញខ្លួនគេ ដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកដទៃ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការ​ងារ​ក្នុង​ការ​ប្រាប់​ការ​ពិតនេះបានបង្ខំឲ្យពួកគេ​បែងចែកសាច់រឿងពិត​ឲ្យឆ្ងាយពីការ​ប្រឌិត ដើម្បីឲ្យ​ប្រាកដថាពួកគេ​បានចែករំលែកព័ត៌មាន​ត្រឹមត្រូវ។ ពួកគេ​ធ្វើបែបនេះ​ដោយ​ការរក្សា​ប្រភពពិត ឬការ​បញ្ជាក់​ “ព័ត៌មាន” នៅក្នុងផែនការ​របស់ពួកគេ។

ផែនការ​ប្រចាំថ្ងៃដ៏ល្អ = ការសែតដ៏មាន​គុណភាព

មាតិការ​ការសែតដែលមានគុណភាពគឺជាចំណែក​មួយ​ដែល​កើតចេញពី​ផែនការ​ប្រចាំថ្ងៃ។  ផែនការ​ប្រចាំថ្ងៃដែល​អាច​យកជាការបានត្រូវ​បាន​បែងចែក​ជាបី៖

 កាលវិភាគនៃព័ត៌មាន​ទាន់ហេតុការណ៍៖  បញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ​ដែល​ត្រូវបានចេញដោយ​​ប្រភពច្បាស់លាស់។  វាជួយ​ឲ្យ​អ្នកសារព័ត៌មានរៀបចំខ្លួន​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន។​ ឧទាហរណ៍៖ “ខ្ញុំកំពុងរៀបចំសរសេរអត្ថបទដែល​មាន​ប្រវែងមួយខ្ទង់កន្លះសម្រាប់​ការសែតនាថ្ងៃស្អែក​ស្តីពី ការ​ថ្លែង​សន្ទកថា​របស់លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រីនារសៀលនេះ”.

កាលវិភាគនៃព័ត៌មាន​ដែល​អាចប៉ានស្មាន់បាន៖ កិច្ចការ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ក្នុង​ការ​រៀបចំព័ត៌មាន​នាពេល​អនាគត​ក្នុងរយៈពេល​ខ្លី មធ្យម​និងវែង។  វាអាច​ឲ្យយើងដឹង​អំពី​ព័ត៌មាន​អនាគត។​

ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញុំត្រូវការ​រៀបចំការ​ប្រជុំ​ដើម្បី​ដឹង​ពីស្ថានភាពសង្គម​មុន​ពេល​ឈាន​ដល់ខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃកុបកម្ម​កាល​ពីឆ្នាំមុន។

កាលវិភាគនៃការ​សម្រាំងព័ត៌មាន៖ ប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួន​ដែលបន្ថែមគុណតម្លៃខ្ពស់។ នេះ​អាច​ជួយ​ឲ្យ​អ្នកសារព័ត៌មាន​រួម​បញ្ចូល​ប្រធាន​បទ​ដែល​មាន​ការ​ច្នៃប្រឌិត​ដើម្បី​បំពេញបន្ថែម​ ឬបញ្ចេញមតិប្រឆាំង​ទៅលើ​ព័ត៌មាន​បន្ទាន់​ឬព័ត៌មាន​ដែល​អាចប៉ានស្មាន់បាននៅក្នុង​ប្រធានបទរបស់ពួកគេ។

ឧទាហរណ៍៖ “ដំណឹងនេះពិត​ជាក្រៀមក្រំមែនទែន ខ្ញុំនឹងទៅសម្ភាសន៍អ្នកលក់គ្រឿងទេសឯករាជ្យ​នៅ​កាច់ជ្រុងនោះ​ដែល​តែងតែសើច…”.

នៅពេល​ធ្វើការ​ជាក្រុម ការ​ធ្វើផែនការ​ប្រចាំថ្ងៃជុំគ្នា វាល្អជាងផែនការ​ជាបុគ្គល

បង្អួចប្រាំដែល​យើងគួរបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ការងារទីមួយ​ ដែល​អ្នកស្រាវជ្រាវ “ព័ត៌មាន” គួរធ្វើគឺការ​បើកបង្អួចរកមើលព័ត៌មាន។

វាមានបង្អួចធម្មជាតិប្រាំ៖ វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ អ៊ីនធឺណិតអត្ថបទសំណេរ​ តៀមស្រាឬហាងកាហ្វេ។

ខ្ញុំ​ស្វែងយល់​អំពីស្ថានការណ៍ថ្មីៗ​តាមរយៈការ​ស្តាប់វិទ្យុ មើលទូរទស្សន៍ ស្វែងរកព័ត៌មាន​នៅលើ​វេបសាយ អាន​ដំណឹងថ្មីៗនិងស្តាប់មនុស្សពិភាក្សាគ្នានៅតាម​តៀមស្រា​ ហាងកាហ្វេឬក៏ហាងគ្រឿងទេស្ត។  ដូច្នេះខ្ញុំក្រោកពីព្រលឹម

វិន័យជាប្រចាំនេះ​អាចជួយ​អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យ៖

  • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការ​ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួក​គេ​តាមរយៈ​ការ​រួម​បញ្ជូល​ព័ត៌មាន​ពីប្រភពខាង​ក្រៅទៅក្នុងផែនការ​របស់ពួកគេ។
  • វាយតម្លៃ​លទ្ធផលការងារ​របស់ខ្លួនឯងតាមរយៈការ​ប្រៀបធៀបវាជាមួយដៃគូ។ ជួយបង្កើនគំនិត​ក្នុង​ការ​រិះគន់ខ្លួនឯង ជៀសវាង​ការ​ងប់ទៅនិងភាពស្កប់ស្កល់​នៃស្នាដៃខ្លួនឯង។

ការសរសេរព័ត៌មាន=ការបន្ថែមតម្លៃ

កិច្ចការទីពីរ ដែល​អ្នកសារព័ត៌មាន​ត្រូវ​សម្លឹងរក​នៅ​ក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ​គឺរក្សាការ​ចូលរួម​ពីប្រភពព័ត៌មានដទៃ។  ការ​ប្រៀបធៀបស្នាដៃការងារ​របស់ខ្ញុំ​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​អាច​ជួយបង្កើនចំណេះដឹង​របស់ខ្ញុំទៅលើប្រធានបទ​ដែល​ឋិត​នៅ​ក្នុង​ការ​ទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ។  ប្រភពឯកសារដែលល្អនាំមកនូវ​អត្ថបទព័ត៌មានដែលល្អ។

អ្វីដែលអ្នកត្រូវការ​គឺកណ្តៃមួយគូរ ដើម្បីធ្វើការ កាត់ និង រក្សាទុក ព័ត៌មាន​ចេញ​ពី​សំណេរផ្សេងៗ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ​ដែល​នៅពេល​បញ្ចូលព័ត៌មាន​ទាំងនោះចូល​គ្នាទៅលើ​ប្រធានបទណាមួយ វាអាចបង្កើតចេញជា​អត្ថបទផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោក​អ្នកដែល​អាចជួយបន្ថែមតម្លៃទៅលើអត្ថបទសំណេរទាំងនោះ។

ភាពបរាជ័យដែលគួរជៀសវាង

មិនត្រូវចាត់ទុកផែនការប្រចាំថ្ងៃជារឿងពិតនោះទេ។ វាមិនត្រូវរួមបញ្ចូលតថភាពពិតទាំងស្រុងនោះទេ។ អ្នកសារព័ត៌មាន ងាយនិងធ្លាក់​ចូលក្នុងភាពបរាជ័យ​ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​ធ្វើតាម​ច្បាប់​រៀបចំផែនការ​ទៅតាមការ​ពិតទាំងស្រុងដោយ​ការ​ប្រាស្រ័យទាក់ទង​បែប​វិជ្ជាជីវៈ។

ភាពបរាជ័យដែលគួរជៀសវាង

ខ្ញុំធ្លាប់រិះគិត​ស្វែងរកវិធីជាច្រើន​ដែល​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យផែនការ​ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំក្លាយ​ជាប្រធានបទដែល​អាច​កែប្រែបាន ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរចុងក្រោយ​មួយ​ថា​៖ តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទៀត ឬក៏​ខ្ញុំ​អាចធ្វើ​អ្វី​ប្រសើរ​ជាងនេះ​ដើម្បី​ឲ្យ​មាតិការ​កាសែត​របស់ខ្ញុំ​បង្ហាញ​ពីការ​ពិត​ជាង​អត្ថបទរបស់អ្នកផ្សេង?