Menu

06.၆။ ရေဒီယိုအတွက် ရေးသားခြင်း။

ရေဒီယိုသည် လွယ်ကူလျင်မြန်သည့် မီဒီယာဖြစ်ပြီး ပညာတတ်သူများမှ ဗဟုသုတ အနည်းငယ်သာ ရှိသူများအထိ လူတိုင်းကိုရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့် အရေးအသားသည် တိုတို၊ရိုးရိုးနှင့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဖြစ်ပွါးနေသကဲ့သို့ နားထောင်သူကိုမှတ်ရန်လွယ်ကူအောင်ပြောရမည်။

ပထမစည်းမျဥ်းမှာ သင်ရေးသည့်အရာကို သင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်စွာသဘောပေါက်နားလည် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့နားမလည်နိုင်ပါက သင်၏ အရေးအသားသည် မှားယွင်းနေသည်။ နားလည်သဘောပေါက်မှုသည် ရှင်းလင်းပြောပြခြင်း၏ ဆိုလိုရင်ဖြစ်ပြီး သတင်းသမားနှင့် ပရိသတ်အကြား အခြေခံအားဖြင့်ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်ဖြစ်သည်။                           

အလတ်ဆတ်ဆုံးသတင်းဖြင့်စပါ။

ပရိတ်သတ်သည် သင်၏ ထုတ်လုပ်မှုကို ဘာဖြစ်နေသလဲ ကိုသိချင်သောကြောင့် ဖွင့်နားထောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုချင်းစီသည် အလတ်ဆတ်ဆုံး သတင်းဖြင့်စရမည်။

သင်၏ပရိသတ်ကို ဆွဲခေါ်ထားပါ။

ပထမစာကြောင်းသည် အလတ်ဆတ်ဆုံး သတင်းသာပါသည်မဟုတ်ပဲ နားဆင်သူ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုလည်း ဖမ်းယူနိုင်ရမည်။ သို့ဖြင့် သင်၏ အရေးအသားသည် အထူးသဖြင့် သတင်း၏ပထမပိုင်းတွင် စွဲဆောင်မှုရှိလာမည်။  အကယ်၍ နားဆင်သူသည် စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်လက်နားထောင်လိမ့်မည်။

လက်ရှိဖြစ်ပွါးနေသကဲ့သို့ ပြောပါ။

သင်သည် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပြောပြရာတွင် ခုလတ်တလောတွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိတွင် ဖြစ်ပွါးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သရုပ်ဖော်ပြောပါ။ လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပွါးနေသကဲ့သို့ ပြောဆုိခြင်းသည် သတင်းတင်ဆက်မှုနှင့်သင့်လျော်မှုရှိသည်။

စာကြောင်းတိုများရေးသားခြင်း။

သတင်းသည် များသောအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးသည်။ နာဆင်သူသည်လည်း အစမှပြန်၍ နားဆင်ခြင်း မပြုနိုင်သောကြောင့် သူတို့သည် ချက်ချင်းနားလည်သဘောပေါက်သွားရန် လိုအပ်သည်။ သင်၏ စာကြောင်းကို တိုတုိနှင့် ရှင်းလင်းအောင်ရေးသားပါ၊ ပြုသူ/တြိယာ/ပြုခံရသူ။ စာတစ်ကြောင်းတွင် တစ်ခုသာပြောပါ။ အရေးမပါသည့် စကားစုများကိုရှောင်ပါ၊ ထိုအစား စာကြောင်းကို အဆုံးသတ်ပြီး နောက်စာကြောင်းတစ်ခုစပါ။

တိကျမှုရှိပါ။

သင်၏ ဇာတ်ညွှန်းသည် တိုတိုနှင့် စကားလုံးတိုင်းသည် အရေးပါရမည်။ သင်၏စကားလုံးကို ရွေးချယ်ပါ၊ အထူးသဖြင့် တြိယာများကို သေချာစွာရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ ဇာတ်ညွှန်းသည် တိုတိုနှင့် စကားလုံးတိုင်းသည် အရေးပါရမည်။ “ဖြစ်ရမည်” နှင့် “ဖြစ်မည်” ကဲ့သို့သော ရှင်းလင်းမှုမရှိသည့် စကားလုံးများကို ရှောင်ပါ။ 

အချက်အလက်များကို အားကိုးပြီး ထင်မြင်ချက်များကို ရှောင်ပါ။

သင်သည် သင့်ထင်မြင်ချက်များပြောရန်အတွက် တင်ဆက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ သတင်းကိုသာဖော်ပြပြီး နားဆင်သူ၏ စိတ်တွင်လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပါစေ။

ချမရေးမီပြောကြည့်ပါ။

သတင်းတိုများသည် ပါးစပ်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ တင်ဆက်သူသည် သတင်းများကို အသံထွက် ဖတ်ကြည့်ရသည်။ သင်ရေးထားသည့်အတိုင်း တိုးတိုးဖတ်ကြည့်ပါ။ ဖတ်ရန်ခက်ခဲသည့်စကားလုံး တွေ့ပါက ပြောင်းပစ်ပါ၊ သို့မဟုတ် အမှန်တကယ်ပြောသည့် အချိန်တွင်လည်း အခက်အခဲဖြစ် လိမ့်မည်။ ရလဒ်ကို ကျေနပ်မှုမရှိပါက ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုလုံးကို ပြန်ရေးပါ။

နားဆင်သူများနှင့်စကားပြောပါ။

သင်၏သတင်းကို တစ်ယောက်တည်းရေးသားရသည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့်ပြောနေသည့်အချိန်တွင် လည်းသင့်တွင် နားဆင်သူနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိသော်လည်း သူတို့ကိုမြင်ယောင်၍ ပြောပါ။ သူတို့နားလည်သွာပါမည်လား။ သင့်ကိုယ်သင် အခြားသူတစ်ယောက်ကို စကားပြောနေသည်ဟု မြင်ယောင်ပါ။ ထိုနည်းဖြင့်ရေးသားပြီးပြောပါက နားဆင်သူသည် သူတို့ကိုပြောနေသည်ဟု ပိုခံစားရပြီး ဆက်လက်နားဆင်ပါလိမ့်မည်။ 

သတင်းကို သရုပ်ဖော်ပါ။

ရေဒီယိုသည် အကြားအာရုံကို စွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာရေးသားထားသော ဇာတ်ညွှန်းသည် နားဆင်သူ၏ စိတ်ထဲတွင် ပုံဖော်နိုင်စေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရန်အတွက် ဖော်ပြ ရှင်းလင်းသည့်ရေးဟန်ကို အသုံးပြုပါ။ သတင်းတွင် ပါဝင်ရမည့်အစိတ်အပိုင်းမကျန်ခဲ့စေရန် အတွက် ‘ဘ’ ၅လုံးကိုအသုံးပြုပါ။ ထို့နောက် ဖော်ပြရန်အတွက် အာရုံငါးပါးကို စဥ်းစားပြီး ထိုအာရုံတွင်းသို့ ထိဝင်နိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။ နားဆင်သူကို မြင်ခွင့်၊ ထိတွေ့ခွင့်၊ ကြားခွင့်၊ ခံစားခွင့် နှင့် အရသာခံနိုင်ခွင့်ပြုပါ။