Menu

៤/ ការស្វែងរករូបភាព ឬវីដេអូដែលត្រឹមត្រូវ៖ របៀបក្នុងការពិនិត្យមើលថាក្លែងក្លាយ។

នៅលើ​អ៊ីនធឺណិត (ក្នុងពេលវេលាពិត) ការដែល​ប្រភពមួយផ្តល់ព័ត៌មាន​ដល់​យើង មិនបានន័យថាព័ត៌មាននោះត្រឹមត្រូវនោះទេ។​ នៅពេល​ដែល​មាតិការ​ត្រូវបានផ្សាយឡើង​យ៉ាងគម្រុកជារៀងរាល់​ថ្ងៃនៅលើ​បណ្តាញសង្គម និង​វេទិការ​បង្ហោះវីដេអូ អ្នកសារព័ត៌មាន​ត្រូវតែមាន​ភាព​ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ធានា​ឲ្យ​បាន​ថា​រូបភាព ឬវីដេអូទាំងនោះបង្ហាញ​ពី​អ្វី​ដែលអ្នកបោះផ្សាយចង់បង្ហាញឡើង។

មុខងារស្វែងរករូបភាពនៅលើហ្គូហ្គល

ហ្គូហ្គល​មិនត្រឹមតែផ្តល់​ឲ្យ​អ្នកនូវ​ការ​ស្វែងរក​ជា​សំណេរប៉ុណ្ណោះទេ។​ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Image អ្នកអាច​រកឃើញថា​តើរូបភាពដែល​អ្នកបានមកនេះ​មាននៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយឬនៅ នេះ​មាន​ប្រយោជន៍បំផុតនៅលើ ប្រភពរូបភាពដែលយើងបានមកអះ​អាង​ថា​ រូបភាពនេះជារូបភាពថ្មី។

ដើម្បីបញ្ជាក់ អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់គេហទំព័រ  Google Image ថតរូបវាពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក រួចបញ្ជូលទៅក្នុងរបារស្វែងរក ហ្គូហ្គលនឹងបង្ហាញអ្នកពីគេហទំព័រទាំងឡាយណាដែលមានរូបនោះ។​ អ្នកនឹងអាចពិនិត្យមើលកាលបរិច្ចេទរបស់អត្ថបទទាំងឡាយណា​ដែលមាន​ភ្ជាប់រូបនេះ។​

ប្រសិនបើហ្គូហ្គល​មិន​អាច​ផ្តល់ចម្លើយ​ឲ្យ​អ្នកបាន វាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា វាពិតជារូបថ្មីមែន។​ អ្នកចាំបាច់ត្រូវចាំថា កម្មវិធីនេះ​គ្រាន់តែអាចបញ្ជាក់ថា រូបភាពនេះ​មិនទាន់​ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ​អនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅមាន​ការ​សង្ស័យចំពោះវា អ្នកអាចបន្តស្វែងរកតាមវិធី​បុរាណរបស់អ្នក។​

ទិន្នន័យ EXIF និង IPTC របស់រូបភាព។​

ឯកសាររូបភាព ក៏ដូចជា​ប្រភេទឯកសារផ្សេងទៀតដែរ ជួនកាល​វាមាន​បង្កប់​ទិន្នន័យដែលត្រូវបានហៅថា ទិន្នន័យមេតា (metadata) ជាទូទៅ ប្រភេទទិន្នន័យទាំងនេះគឺបច្ចេកទេសខ្លាំងណាស់ ប្រភេទម៉ាស៊ីនថត​ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ល្បឿនចាប់យករូបភាពជាដើម។ អ្នកអាចស្វែងរក​ទិន្នន័យ​ជាច្រើនដែលមាន​ប្រយោជន៍ដល់​ការ​កំណត់​ពីប្រភពរបស់រូបភាព។​

ពេលខ្លះទិន្នន័យ EXIF ឬ IPTC ផ្ទុកព័ត៌មាន​ដូច​ជា ឈ្មោះអ្នកថត ពេល​ដែល​រូបភាពត្រូវបានថត និង​កាលបរិច្ចេទរបស់រូបភាពជាដើម។  បើអ្នកមាន​សំណាង អ្នកនឹង​អាចរកឃើញកូអរដានេភូមិសាស្រ្តរូបថត និង​ប្រភេទនៃការ​កែប្រែដែលគេប្រើប្រាស់នៅលើរូបនោះផងដែរ។ ទាំងនេះ​គឺជាវិធីបន្ថែម​ដែល​អ្នកអាច​ប្រើប្រាស់បាន​ដើម្បីរកភាពត្រឹមត្រូវ​ទៅលើ​អ្វីដែល​អ្នកបានឃើញ។​

កម្មវិធី​រូបភាពនីមួយៗគឺ​មាន​របៀបផ្សេងៗគ្នា​ក្នុង​ការ​ចូលទៅកាន់ទិន្នន័យ​មេតា​របស់រូបភាព។​ ហើយការ​ស្វែងរកនៅលើអ៊ីនធឺណិត​នឹងផ្តល់​ឲ្យ​អ្នកនូវដំណោះស្រាយដែល​អ្នកត្រូវការ។​ នៅពេលប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Photoshop ចុច Ctrl+Alt+Shift+J (ឬ Cmd+Alt+Shift+J on Mac) ទិន្នន័យមេតានឹងបង្ហាញឡើង។

ពិនិត្យមើលវីដេអូដែលត្រូវបានបោះផ្សាយរួចហើយ

ការ​អង្កេតមើលទៅលើវីដេអូគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែល​អាចជួយ​ដល់​អ្នកបាន។​ Amnesty International បានបង្កើត a tool ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការ​កំណត់ថាតើវីដេអូយូធូបធ្លាប់​ត្រូវបានបង្ហោះ​ទៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតដែរឬទេ។​

InVidមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងបច្ចេកទេសខ្ពស់ដែល​ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ដែលចង់បញ្ជាក់ពីរូបភាព​នៅលើ​អ៊ីនធឺណិត។​ ជាក់ស្តែង វាផ្តល់នូវ​ការ​ស្វែងរកបញ្រ្ចាស់របស់វីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះឡើង​នៅលើ Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo, Dailymotion, LiveLeak and Dropbox។​