Menu

២៣/ ឧបករណ៍វិភាគចរាចរណ៍

ដើម្បីអភិវឌ្ឍគេហទំព័ររបស់អ្នក អ្នកត្រូវស្គាល់ទស្សនិកជនរបស់អ្នក៖ តើពួកគេជានរណា? តើពួកគេទៅមើលគេហទំព័រនៅពេលណា? តើទំព័រណាដែលពួកគេចូលចិត្តជាងគេ? ទាំងនេះគឺជាសំនួរដែលកញ្ចប់សូហ្វវែរផ្សេងៗអាចផ្តល់ចម្លើយទូលំទូលាយ។

ឧបករណ៍នានា

មានឧបករណ៍វាស់ជាច្រើនដែលអាចវិភាគទស្សនិកជននៃគេហទំព័រដោយទាំងបរិមាណនិងគុណភាព។ ឧបករណ៍ដែលគេស្គាល់ច្បាស់រួមមាន៖

Chartbeat៖ ផ្តល់ជូននូវការវាស់វែងពេលវេលាជាក់លាក់នៃចរាចរណ៍នៃគេហទំព័រមួយពីគេហទំព័រទៅទំព័រជាក់លាក់។ បន្ទប់ព័ត៌មានខ្លះប្រើវាដើម្បីកំណត់ប្រធានបទដែលបង្កើតចំនួនអ្នកមើល… ក៏ដូចជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់មកពីនិងកន្លែងដែលពួកគេទៅបន្ទាប់ពីចូលមើលទំព័ររបស់អ្នក។ គុណវិបត្តិគឺថា កម្មវិធីនេះមិនមែន មិនឥតគិតថ្លៃទេ។

Google Analytics  ផ្តល់មុខងារតិចឬច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងក្នុងជំនាន់ដែលត្រូវបានបែងចែកជាតារាងផ្សេងៗគ្នា (ទស្សនិកជន មាតិកា ប្រភពចរាចរ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម) ។ គុណវិបត្តិគឺថា Google Analytics មិនបែងចែករវាងអ្នកប្រើប្រាស់ទេហើយផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែរាប់ចំនួនការតភ្ជាប់ (ប្រសិនបើអ្នកចូលមើលគេហទំព័រនៅកន្លែងធ្វើការនិងនៅផ្ទះ អ្នកនឹងត្រូវបានរាប់ជាអ្នកចូលមើលពីរនាក់) ហេតុដូច្នេះហើយមានចរាចរគេហទំព័រច្រើនពេក។

Nielsen ជាក្រុមឯកជនមួយដែលផ្តល់ការវាស់ស្ទង់ទស្សនិកជនដោយផ្អែកលើក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត (និងមិនមែនលើចរាចរណ៍គេហទំព័រពិតប្រាកដទេ)។ វិធីសាស្រ្តនេះផ្តល់នូវរូបភាពចរាចរណ៍កាន់តែត្រឹមត្រូវនិងជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលត្រូវបានប្រើដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់គេហទំព័រ។ គុណវិបត្តិគឺថាដោយប្រើឯកសារយោងល្អនិងការប្រមូលផ្តុំនៃគេហទំព័រ “ចោរសមុទ្រ” (ឧទាហរណ៍គេហទំព័រល្បែង) វាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យចរាចរគេហទំព័រ នៅ Nielsen សិប្បនិម្មិត។

វិធីសាស្រ្តស្តង់ដារពីរ

វិធីសាស្រ្តដែលគេហៅថា“គេហទំព័រចំកណ្តាល” មានគុណប្រយោជន៍នៃការវិភាគទិន្នន័យចរាចរគេហទំព័រសំខាន់ៗអោយបានត្រឹមត្រូវព្រោះវារាប់ចំនួនដងទំព័រត្រូវបាន“ ហៅ” ដោយកម្មវិធីរុករក។ វិធាននេះធ្វើឱ្យវាអាចកំណត់ចំនួននៃការចូលនិងមើលទំព័រ។ វាត្រូវបានអនុវត្តទាំងអ៊ិនធឺណិតថេរនិងចល័ត។

វិធីសាស្រ្តដែលគេហៅថា “អ្នកប្រើប្រាស់ដែលគេគិតដល់” កត់ត្រារាល់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់មានកំណត់ (Nielsen’s panel, ប្រហែល 25,000 អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិត)។ វិធានការនេះធ្វើឱ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានចំណេះដឹងលម្អិតបំផុតអំពីប្រវត្តិអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងអនុញ្ញាតឱ្យប្រៀបធៀបអត្រានៃការជ្រៀតចូលគេហទំព័រផ្សេងៗគ្នា ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនគិតពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់ពីកន្លែងសាធារណៈឬពីបរទេសទេ។

វិធានការសំខាន់ៗ

បច្ចុប្បន្ននេះបរិមាណលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដំបូងសម្រាប់វាយតម្លៃគេហទំព័រគឺចំនួនអ្នកទស្សនាពិសេសUVs) ឧ. ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលបានមើលទំព័រគេហទំព័រយ៉ាងហោចណាស់មួយដង ក្នុងមួយខែកន្លងមក។ គេហទំព័រចំនួនម្ភៃរបស់អង់គ្លេសមានចរាចរពី 2 ទៅ 10 លាន Uvs ក្នុងមួយខែ ចំណែកឯនៅប្រទេសចិនវិញតួលេខដូចគ្នាត្រូវអនុវត្តសម្រាប់…មួយថ្ងៃ។ ចំនួននៃការបើកមើលក៏ត្រូវបានគណនាដោយកម្មវិធីវិភាគចរាចរផងដែរ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទីពីរគឺការមើលទំព័រពោលគឺចំនួនទំព័រដែលគេហៅថារៀងរាល់ខែ។ វាវាស់កម្រិតចរាចរចេញចូលនៅលើគេហទំព័រហើយហេតុដូច្នេះកម្រិតចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយមាតិកាព័ត៌មាន។ គួរឱ្យចម្លែកដែរ រយៈពេលនៃការចូលមើលនីមួយៗមិនទាន់ត្រូវបានគិតពិចារណាដោយអង្គភាពរវាស់វែងបរិមាណចរាចរណ៍ផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ ទោះបីជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះគឺជាសូចនាករដែលអាចទុកចិត្តបាននៃគុណភាពនៃមាតិកាវិចារណកថានិងចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបង្ហាញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដោយ។

នៅចុងបញ្ចប់ ខ្សែកោងចរាចរសម្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មានបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលបែងចែកចេញជាពីពេលគឺ ពេលព្រឹកម៉ោង (08:00 – 10:00) និងនៅពេលល្ងាចម៉ោង (17:00 – 19:00) ក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅនិងមកពីធ្វើការ។